Generasjon Tankezett

«Generasjon Tankezett» er en podkastserie laget av, med og for ungdom, i regi av INSPIRIA science center.

Podkastserien er laget i forbindelse med Interreg-prosjektene «Få Alle Med» og «Kraftledningar», og tematiserer viktigheten av personlige egenskaper og mulighetene som finnes i arbeidslivet på en måte som er relevant, interessant og spennende for ungdom. Målet er å bidra til at ungdom tar skole- og yrkesvalg som de vil trives med og som de vil klare å stå i.

Ønsker du å bruke podcastene til undervisning, finner du lærerressurser og elevoppgaver i egen faktaboks.

Del 1 – «Personlige egenskaper»:

Denne delen tematiserer viktigheten av personlige egenskaper, og tar for seg fire personlige egenskaper som er trukket fram av ledere som spesielt viktige i arbeidslivet:

Episode 1: Kommunikasjon

Episode 2: Samarbeid

Episode 3: Kreativitet

 

Episode 4: Kritisk tenkning

Podcastserien er utviklet i tilknytning til Interreg-prosjektet «Få alle med».

Del 2 – «Muligheter i arbeidslivet»:

Tematiserer mulighetene som finnes i arbeidslivet, og tar for seg fire ulike temaer som skal bidra til å hjelpe ungdom med å finne fram i jungelen av alle muligheter:

 

Episode 5: Hva vil jeg egentlig jobbe med?

 

Episode 6: Er grensen mellom Norge og Sverige egentlig en grense?

 

Episode 7: Hvilke jobbmuligheter finnes i Norge og Sverige?

 

Episode 8: Hvilke jobbmuligheter finnes i Europa? Og hva om jeg har gått meg vill i jobbjungelen

Podcastserien er utviklet i tilknytning til Interreg-prosjektet «Kraftledningar».

 

 

 

Antall elever: 5-30 

Varighet: 90 minutter (kan kortes ned)

Målgruppe: VGS-elever, unge arbeidssøkere

Fagområde: Personlige egenskaper, yrkesvalg

Lærerressurser 

Del 1:
Personlige egenskaper (episode 1-4)

Del 2:
Muligheter i arbeidslivet (episode 5-8)

Mer informasjon: 

Kontaktperson:
Martine Bjørnstad, prosjektleder, INSPIRIA science center