Få alle med (FAM)

Altfor mange ungdommer dropper ut av skolen. INSPIRIA og INNOVATUM skal sammen samarbeidspartnere i Østfold–FyrBoDal-regionen undersøke hvorfor, og utvikle verktøy som kan forebygge «drop out» og frafall.

Det er et økende samfunnsproblem at ungdommer hopper av sin utdannelse eller av forskjellige grunner ikke klarer å fullføre sine studier. Gjennom Interreg-prosjektet Få alle med (FAM), skal vi kartlegge hvorfor, og deretter utvikle verktøy og metoder for å forebygge «drop out» og frafall. Samtidig kan prosjektet potensielt bidra til at bedrifter i Østfold-FyrBoDal-regionen får tilført den kompetansen de har behov for i fremtiden.   

Prosjektet ønsker også å øke den grenseoverskridende bevegelsen på arbeidsmarkedet for unge voksne. Vi vil skape og utvikle et tilbud til elever og skoler på vitensentrene på begge sider av grensen. Fokuset ligger i tenkemåten (såkalt «21st century skills» og «growth mindset» – en mer dynamisk tilnærming) samt forståelse for at personlige ferdigheter er viktige verktøy for å få et godt arbeidsliv. 

21st century skills
Et veletablert internasjonalt fellesbegrep for en rekke moderne, framtidsrettede ferdigheter som etterspørres av næringslivet. Disse inkluderer blant annet kommunikasjon, samhandling og samarbeid.

Bakgrunn og problemstilling

Redusere frafall og «drop-out». Hvordan hindre at elever faller fra- eller ut av skolen. Dette er elever som sannsynligvis besitter mange av de personlige ferdighetene som sårt trengs i framtidens arbeidsliv – kreative, selvstendige elever med ukonvensjonelle løsningsmetoder. 

  • Avgangselever som søker jobb oppdager at de blir spurt om helt andre ting enn de er lært opp til, nemlig ulike personlige ferdigheter 
  • Bedriftene etterlyser personlige ferdigheter framfor gode karakterer 
  • Hvem sikrer at avgangselevene har disse ferdighetene – og at elevene er klar over disse nye kravene?

 

Generasjon Tankez

Podcast-serie som er laget av, med og for ungdom

Hør her >>


Om Få alle med (FAM):

Innsatsområde 5: Sysselsetting
Spesifikt mål: Økt grenseoverskridende bevegelse på arbeidsmarkedet 
Prosjektperiode: Januar 2019 – desember 2021  

Samarbeidspartnere

MER INFORMASJON
Ønsker du å vite mer om prosjektet, kontakt prosjektleder Else-Marie Guldahl.

 

Interreg prosjekt:

FAM er et Interreg-prosjekt – Et grenseløst samarbeid mellom Sverige og Norge.