INSPIRIAs lærerkurs

Digitalisering og bruk av ny læringsteknologi i skolen gjør at vi ser et økt behov for ulike typer lærerkurs. INSPIRA har derfor utvidet sitt tilbud til å omfatte flere typer kurs på ulikt mestringsnivå. Vår aktivitetspedagogikk ligger til grunn for alle våre kurs, så vi kan love en fin blanding av teori, konkrete opplegg og aktiv utprøving.

Kontakt oss

Vil du vite mer eller bestille lærerkurs? Ta gjerne kontakt: booking@inspiria.no eller 69 13 93 15.

Skaperverksted Lærere

INSPIRIA læringslab

Nettverk og kursrekker >>