INSPIRIAs undervisningstilbud

Vitensenterets tilbud til skolene består i hovedsak av undervisningsprogrammer og lærerkurs. Et undervisningsprogram er et læringsopplegg for en klasse eller gruppe, som vanligvis foregår i et av våre klasserom, koderom, laboratorier, i planetariet eller utendørs på INSPIRIA science center. Våre populære lærerkurs byr på faglig påfyll, med gode råd og tips som lærerne kan ta med seg tilbake til klasserommet.

Hvert år får vitensenteret i Sarpsborg besøk av over 30 000 elever
I tillegg har vi mange leveranser andre steder, deriblant ute på skolene, avdelingen vår på Storbyen, i fjæra eller om bord på skoleskipet M/S Ny Vigra III.  Skoler som har tegnet skoleavtale får tildelt tid for et vitensenterbesøk, og kan selv velge blant ulike programmer. I tillegg har vi flere undervisningsprogrammer som alle skoler kan booke, selv uten skoleavtale. 

På disse sidene finner du informasjon om alle våre undervisningsprogrammer, samt ressurser som for- og etterarbeid og nyttige tips til undervisningen. 

 

Nyheter 

Aktivitetsbasert læring er sentralt i alle våre leveranser, med innhold som er forankret i Kunnskapsløftet og Fagfornyelsen. Et besøk på INSPIRIA inngår som en del av opplæringen til elevene, med temaer og oppgaver som er knyttet til ordinær undervisning.
Dypdykk Ny Stående Plakat Utstilling

Ny utstilling har åpnet!

Velkommen til Dypdykk – vår nye utstilling som gir deg en unik mulighet til å utforske havets verden og lære om hva vi kan gjøre for å bevare det for fremtiden.

Les mer om Dypdykk >>

Utvalgte undervisningsprogrammer:

Hva er aktivitetspedagogikk?

Elevene får være nysgjerrige, undre seg og føle at «dette angår meg». Læring gjennom egne oppdagelser og opplevelser varer lenger.