Dekomp Skaperskolen

I samarbeid med Universtet i Oslo og Naturfagsenteret, tilbyr landets vitensentre nå et spennende dekomp-tilbud innen Skaperskolemetodikken. Denne metodikken tar intensjonen i fagfornyelsen på alvor, og tar må av seg å å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig, og slik forberede elevene på framtidens jobber og utfordringer.

Tilbudet inneholder et pedagogisk rammeverk samt didaktiske verktøy for å lykkes med undervisning i skaperverksted. Du får gode eksempler på konkrete undervisningsopplegg og verktøy som kan brukes i alle fag. Opplegget tilbys gjennom fem tema, på egen skole:

Tema 1: Introduksjon til skaperskolen
Innholdsoversikt:

 • Hva og hvorfor skaperverksted i skolen
 • Kreativ prosess og planleggingsverktøy (Boblemodellen)
 • Sette rammer for aktiviteten
 • Prinsippene for skaperskolen
 • Skaperskolen og overordnet del

Tema 2: Fag i skaperverkstedet
Innholdsoversikt:

 • Læring gjennom skapende undervisning
 • Bruke styrt kreative prosessen til å sikre faglig fokus og læring
 • Hvordan gi rett informasjon til rett tid
 • Bruk av kravspesifikasjon og oppdrag for å tilpasse undervisningen til trinn og fag
 • Gjøre tenkning synlig og tankerydding

Tema 3: Teknologi og skaperlæring
Innholdsoversikt:

 • Teknologiske praksiser og tenkemåter
 • Teknologiforståelse og begreper: form, funksjon, materialer, egenskaper
 • Forstå, skaper og bruke teknologi
 • Designvirkemidler
 • Ferdigheter for det 21. århundre
 • Gjøre tenkning synlig og tankerydding

Tema 3: Å lede skapende undervisning
Innholdsoversikt:

 • Den kloke lederen
 • Kreativt klima
 • Støttestrukturer
 • Sikre mestring
 • Elevsyn og lærerrollen
 • Møte med elevene og innføring av skaperverksted i eget klasserom

Tema 4: Planlegge egen undervisning

Skaperskolen
Skaperskolen