Koko

KOKO - Kompetanse og Kommunikasjon er INSPIRIAS satsing på å styrke elevens tro på egne personlige ferdigheter og framtidsmuligheter. Arbeidslivet etterspør i økende grad personlige egenskaper som samarbeidsevner, evne til kritisk tenkning og andre egenskaper vi kalle «Kompetanser for det 21 århundre».

Hva skjer i dette læringstilbudet?

KOKO foregår i INSPIRIAs mobile interaktive klasserom – en blackbox der elevene blir med på en interaktiv reise med video og spørsmål de skal svare anonymt på med mentometerknapper. I refleksjonsdelen tar vi tak i spørsmål og svar fra blackboxen og gjør ulike kreative øvelser. Programmet legger vekt på at gode karakterer ikke er alt, men at personlige egenskaper kan være like viktig med tanke på muligheter i eget liv og framtidig arbeid. Programmet har et godt etterabeid som kan brukes på skolen for å forsterke opplevelsen denne dagen.

Praktisk info

Programmet kan skreddersys etter skolens behov. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og tilbud.

Tilknytning til læreplanen

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema:

  • skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.
  • å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv og bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Lærers rolle 

Det er INSPIRIAs formidlere som har ansvaret for gjennomføringen av programmet. Du kan bli bedt om å hjelpe til underveis.

Det er svært viktig at du som lærer eller nøkkelperson vet at din tilstedeværelse under programmet er nødvendig. Her kan man få faglig og metodisk påfyll, samtidig som elevene vil føle seg tryggere. Lærerne har ansvaret for elevene under besøket, og skal følge elevene sine hele dagen. Det er viktig at du forbereder elevene før turen.

Bakgrunn for opplegget

Koko er utviklet gjennom interreg prosjektet «kraftledningar» . Les mer om prosjektet her. 


Veiledning og elevoppgaver

Hver undervisningsbolk er estimert til å vare ca. 60-90 minutter. I elevarbeidet til KoKo finner du varierte karrierelæringsaktiviteter som gir rom for utforskning, læring og refleksjon. Aktivitetene er forankret i læreplanen for utdanningsvalg og målet er å stryke elevenes karrierekompetanse. Elevarbeidet er delt inn i fire temabaserte moduler, og kan gjennomføres uavhengig av hverandre og rekkefølge. Her finner du veiledninger og elevoppgaver.

Antall elever: Inntil 30

Varighet: 2 timer

Målgruppe:  9. trinn og VG1

Fagområde: Samfunnsfag

Elevoppgaver 

Utover det elevene lærer under selve dagen, kan læringsutbytte forsterkes i månedene etterpå ved å benytte seg av spesiallagde elevoppgaver. Her finner du veiledninger og elevoppgaver.

Mer informasjon
Ønsker du å vite mer om KoKo, kan du kontakte prosjektleder Else-Marie Guldahl.