Kodekraft

Kodekraft er et undervisningsprogram for 9. og 10. trinn, hvor elevene lærer seg grunnleggende programmering ved å lage et spill om energi.

Innhold

Oppgaven elevene skal løse, går ut på å bygge sitt eget unike energispill i MakeCode (en programmeringsplattform). Kodeøkten skal gi dem større kompetanse innen programmering, samtidig som de får anledning til å reflektere over verdens energiutfordringer på en annerledes og kreativ måte. Kodekraft krever ikke at lærer eller elever har forkunnskaper innen programmering.

Praktisk info

Selve undervisningen kan foregå på INSPIRIA eller digitalt gjennom Teams eller Zoom. Ved digital gjennomføring samles elevene i klasserommet sammen med læreren sin, og får en steg-for-steg-veiledning fra en av INSPIRIAs dyktige formidlere. Økten tar 90 minutter og suppleres av ekstra oppgaver som elevene kan gjøre selv i etterkant, hjemme eller på skolen. Lærer kan også selv lede ytterligere undervisning knyttet til ekstraoppgavene på kodekraft.no

Tilknytning til læreplanen

Kjerneelement Teknologi

  • Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag

Kompetansemål etter Naturfag 10. trinn

  • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener

Pris

Kodekraft er finansiert av Equinors Morgendagens helter-program og er derfor gratis for skolene.

Lærerens rolle 

Læreren er til stede i klasserommet sammen med klassen under hele økten og kan hjelpe til ved behov, men alt det faglige ivaretas av INSPIRIAs formidler.

Bakgrunn for opplegget

INSPIRIA leverer Kodekraft til skoler i de tidligere fylkene Østfold og Buskerud. I tillegg til følgende kommuner i Akershus: Asker, Aurskog-Høland, Enebakk, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås.

 

 

Antall elever: Inntil 30

Varighet: 90 minutter

Målgruppe:  9. og 10. trinn 

Fagområde: Programmering, Naturfag

Elevoppgaver 

Utover det elevene lærer under selve økten med en formidler fra et vitensenter, kan læringsutbytte forsterkes i månedene etterpå ved å benytte seg av spesiallagde elevoppgaver.

Nye elevoppgaver og lærerstøtte til dette tilbudet vil komme i løpet av 2022.