Kodekraft

Et utdanningsprogram for landets ungdomsskoler som gir elevene en grunnleggende forståelse av programmering. Kodekraft ble startet i 2021 og koordineres av INSPIRIA på vegne av landets regionale vitensentre. Prosjektet er et samarbeid med Equinors Morgendagens Helter-program.

Vitensentrene, med INSPIRIA som koordinator, utviklet i løpet av våren 2021 som et nytt undervisningstilbud innen programmering, kalt Kodekraft. Dette kunne til forskjell fra andre opplegg også leveres digitalt, noe som var den fordel i perioder hvor elevene måtte være hjemme av hensyn til smitterverntiltak. I Kodekraft  skal elevene kode sitt eget energispill. Alt som kreves er tilgang til en PC og Internett. Undervisningstilbudet er gratis for skolene, ettersom prosjektet mottar støtte fra Morgendagens helter-programmet til Equinor.

Digital hybrid-leveranse

Kodekraft er på mange måter en nyskapende undervisningsløsning for vitensentrene. Digitale løsninger fordrer at lærere eller elever kan bruke det selv. I dette tilfellet er imidlertid en formidler fra et vitensenter digitalt til stede i «klasserommet», og kan lede undervisningen mens læreren fungerer som medhjelper. Alternativt kan elevene følge undervisningen hjemmefra med kun veiledning fra formidleren.

Økten tar 90-120 minutter å gjennomføre, og suppleres av ekstra oppgaver som elevene kan gjøre på egenhånd i etterkant, enten hjemme eller på skolen. Læreren kan også selv lede ytterligere undervisning som er knyttet til ekstraoppgavene.

Kjernekompetanse innen programmering

I løpet av økten skal elevene skal kode sitt eget spill, steg for steg, med veiledninger og bistand fra formidleren. Her får de bryne seg på bruk av variabler, funksjoner, logikk og løkker innenfor basisprogrammering. Dette er fire kjerneelementer som er nødvendig å kunne hvis de skal forstå hva programmering egentlig innebærer. Dagens ungdom får ikke en slik innføring via skolen per i dag, til tross for at programmering inngår i flere fag og er forankret i Fagfornyelsen. 

Positiv respons fra elever og lærere

Det første skoleåret med Kodekraft-leveranser i 2020/21 ble en stor suksess.  Halvparten av landets skoler deltok, med én eller flere klasser. Total var om lag 20 000 elever med på Kodekraft det første året, og tilbakemeldingene fra både lærere og elever var meget oppløftende. Dette fungerte bra, var nyttig og samtidig gøy og interessant.

Videreføring og utvidelser

Kodekraft leveres i første omgang også i skoleåret 2021/22 i Norge, men det jobbes i tillegg med å lage en engelskspråklig utgave for Aberdeen science centre i Skotland. INSPIRIA koordinerer også utformingen av den engelske versjonen på vegne av de norske vitensentrene.

Besøk kodekraft.no
MER INFORMASJON:

Nettside: kodekraft.no
Kontaktperson: Geir Endregard
E-post: geir.endregard@inspiria.no

INSPIRIA leverer Kodekraft i Viken fylke (Østfold og Buskerud). Prosjektleder for våre egne leveranser er Per Kristian Grytdal.

 

Kodekraft Digitalt undervisningstilbud
Samarbeidspartnere i Kodekraft, Vitensentrene og Equinor
To ungdommer programmerer
Gutt som følger skoleprogrammet Kodekraft