Kjemi

VG3 – Fagdag Biotek

Vi inviterer alle elever fra Østfold-skolene som har valgt Biologi 2, til en innholdsrik og oppdatert fagdag i bioteknologi.

Faglig innhold

  • Presentasjon ved HiØ: om studiemuligheter og yrkesrelevans, og hvorfor bananflua er viktig.
  • Undervisningsøkt i kjemilabben:
    • Genmodifisering av bakterier vha. plasmider.

Praktisk info

Programmet varer i 3 timer, og gjennomføres enten før eller etter lunsj. Busstransport til og fra vitensenteret er inkludert for alle samarbeidende skoler. 

Læreplan

Kompetansemål for Biologi 2:

  • utforske korleis enzym fungerer, og gjere greie for den rolla enzym speler i metabolske prosessar
  • gjere greie for genetisk kode og regulering av genuttrykk, og beskrive korleis genteknologi kan brukast for å styre og endre genuttrykk
  • gjere greie for korleis eigenskapar blir arva, og utforske årsaker til genotypisk og fenotypisk variasjon i populasjonar
  • vurdere kommersiell bruk av genteknologi i medisin og matproduksjon, og drøfte etiske problemstillingar ved bruk av slik teknologi

Lærerens rolle 

INSPIRIAs formidlere har ansvaret for gjennomføringen av programmet. Som lærer kan du likevel bli bedt om å hjelpe til litt underveis.

Det er svært viktig at du som lærer eller nøkkelperson vet at din tilstedeværelse under programmet er nødvendig. Her kan du også få faglig og metodisk påfyll, samtidig som elevene vil føle seg tryggere. Lærerne har det formelle ansvaret for egne elever under besøket, og skal følge dem hele dagen.