AI

VG2 – Fagdag fysikk og matematikk 

Vi inviterer alle som har valgt matematikk R1 og fysikk 1FY til en faglig inspirasjonsøkt. På årets VG2-dager blir det anledning til å dykke inn i mange av de mulighetene og utfordringene som ligger i og med framtidens teknologi. Vi har invitert forskere og andre fra studiesteder og bedrifter i regionen til å bidra sammen med oss. Målet er å inspirere flest mulig til å velge realfag og teknologi videre, både på skolen og i senere studier. Programmet er forankret i målene i læreplanen.

PROGRAM

9:00-9:45: DEL 1 - PLENUM i da Vinci-salen

Innledning til temaet v/Per Kristian Grytdal (formidler på INSPIRIA)

Foredrag: Moderne teknologi og kunstig intelligens flytter grenser og blir en stadig større del av vår hverdag. Hvilke muligheter kan vi se for oss, hvilke utfordringene skaper dette, og hva er viktig for morgendagens teknologer? 

09:45-11:00: DEL 2 - VERKSTED der elevene velger mellom to spor:

Spor 1: Kunstig intelligens
I denne verkstedøkten får elevene høre mer om mulighetene som ligger i kunstig intelligens.

Vi utforsker KI med bildegjenkjennings-programmer og med programmering av sensorer, slik at elevene selv får erfare hvordan kunstig intelligens virker.

Spor 2: Romforskning og spinnfysikk
I denne økten kommer vi inn på mulighetene som ligger i romforskning og de nye satsningene vi har i Norge (Andøya space).

Vi jobber litt med teori om hvorfor spinn stabiliserer objekter, vi utforsker med gyroskoper og ser på hvordan denne fysikken er relevant i arbeidslivet.

 

11:00-11:30: LUNSJ
Elevene tar med egen mat eller kan handle mat med spesialrabatt i vår science-kafé

11:30-12:30: DEL 3 - "SPEED DATING" ute i utstillingsarealene

Speed dating: Møt relevante bedrifter og studiesteder til en engasjerende økt. Her blir det aktiviteter, diskusjoner og tankeeksperimenter sammen med blant andre Kongsberg-gruppen, Institutt for energiteknikk, Smart Innovation og Høgskolen i Østfold.

Gyrokjøring: De som ønsker det, får muligheten til å utfordre balanseorganene og konsentrasjonsevnen i vår Gyro extreme!


12:30-13:00: DEL 4 - AVSLUTNING

Vi runder av dagen med å dele erfaringer rundt muligheter og dilemmaer.

Praktisk info

  • Dato: velg mellom 28.11.2023 eller 29.11.2023, klokka 9:00-13:00
  • Sted: INSPIRIA science center
  • Tilbudet er gratis og inkluderer transport
  • Har du spørsmål, kontakt marlene.mothes@inspiria.no

Læreplan

Utvalgte kompetansemål, blant annet fra Fysikk 1FY og R1

Lærerens rolle 

INSPIRIAs formidlere har ansvaret for gjennomføringen av programmet. Som lærer kan du likevel bli bedt om å hjelpe til litt underveis.

Det er svært viktig at du som lærer eller nøkkelperson vet at din tilstedeværelse under programmet er nødvendig. Her kan du også få faglig og metodisk påfyll, samtidig som elevene vil føle seg tryggere. Lærerne har det formelle ansvaret for egne elever under besøket, og skal følge dem hele dagen.

Datoer: 28. og 29. november 2023

Varighet: 4 timer

Målgruppe: VG2

Fagområde: Fysikk 1FY og R1