INSPIRIAs undervisningstilbud

For barneskoler med skoleavtale

Velkommen til en læringsrik dag på INSPIRIA som er fylt med realfagsglede fra start til slutt. Hos oss vil elevene få et undervisningsprogram, tid i utstillingen og et science show. I år kan trenger ikke skolene velge program selv, for vi har laget et spesialtilpasset og tverrfaglig program for både 2., 4. og 6. trinn som inneholder elementer fra temaer som matematikk, naturfag, programmering og helse. Alle skoleprogrammene har et overordnet marint tema, som gjør at overgang fra vår nye utstilling Dypdykk til undervisning blir en spennende og helhetlig læringsopplevelse.

Programmene er laget for å la elevene utforske og oppdage det spennende med realfag, samtidig som de får bruke samarbeid og algoritmisk tankegang for å komme i land med ulike oppdrag. Under kan du lese litt mer om de ulike undervisningsprogrammene, samt finne relevante elevoppgaver du kan gjøre i forkant eller etterkant av besøket.

Kontakt

Usikker på om dere har skoleavtale?  Spør virksomhetslederen din eller kontakt oss på booking@inspiria.no.

Flere undervsiningstilbud

Gjennom ulike samarbeidsprosjekter har INSPIRIA science center utviklet flere undervisningstilbud som passer for elever på grunnskolen. Disse programmene dreier seg vanligvis om mer konkrete tema, eller finner sted andre steder enn på selve vitensenteret. Disse tilbys utenom skoleavtalen, og kan bestilles av alle interesserte skoler.