Kjemi

VG3 – Fagdag Biotek

Vi inviterer alle elever fra Østfold-skolene som har valgt Biologi 2, til en innholdsrik fagdag i biotek.

Faglig innhold

  • Oppstart i plenum i da Vinci-salen
  • To undervisningsøkter i kjemilabben:
    • PCR og Gel-elektroforese (1 t 45 min)
    • Genmodifisering av bakterier vha. plasmider (1 t 45 min)
  • Felles avslutning i da Vinci-salen

Praktisk info

Programmet varer i 3 timer, og gjennomføres enten før eller etter lunsj. Busstransport til og fra vitensenteret er inkludert for alle samarbeidende skoler. 

Læreplan

Kompetansemål for Biologi 2:
«Eleven skal gjere greie for genetisk kode og regulering av genuttrykk, og beskrive korleis genteknologi kan brukast for å styre og endre genuttrykk gjere greie for korleis eigenskapar blir arva, og utforske årsaker til genotypisk og fenotypisk variasjon i populasjonar».

Lærerens rolle 

INSPIRIAs formidlere har ansvaret for gjennomføringen av programmet. Som lærer kan du likevel bli bedt om å hjelpe til litt underveis.

Det er svært viktig at du som lærer eller nøkkelperson vet at din tilstedeværelse under programmet er nødvendig. Her kan du også få faglig og metodisk påfyll, samtidig som elevene vil føle seg tryggere. Lærerne har det formelle ansvaret for egne elever under besøket, og skal følge dem hele dagen.

 

 

 

Varighet: 3 timer

Målgruppe: VG3

Fagområde: Biologi 2