M/S Ny Vigra III

Marinbiologisk ekskursjon

- med M/S Ny Vigra III

 

Om skoletilbudet

Ny Vigra III er INSPIRIAs egen ekskursjonsbåt, som brukes til undervisningstokt i Oslofjorden. Om bord får elevene utforske og lære om livet i Oslofjorden samt om bærekraftig bruk av havet og de marine sonene.

Programmet foregår i i sin helhet om bord på M/S Ny Vigra III.

Dagsprogram

  • Vann- og planktonprøver samt værobservasjon
  • Bløtbunnstrål med påfølgende sortering og bestemmelse av arter
  • Mikroskopering av vannprøver (demonstrasjon)
  • Registrering av funn i database

Praktisk info

Forberedelser
Skoletilbudet til INSPIRIA er ment å være en integrert del av opplæringen. Det beste er at elever og lærere er godt forberedt, så vi oppfordrer alle til å gjøre for- og etterarbeidet for å øke elevenes læringsutbytte.

Sted
Oppmøte Phønixbrygga i Fredrikstad 09:00, tilbake ca. 14:00

Tidspunkt for gjennomføring

Klær
Pass på at alle må ha klær etter været og omgivelsene. Er det utrygt for regn, må alle ha regntøy og støvler, i godvær er det gode bevegelige klær og sko som gjelder, gjerne vindtett jakke.

Tilknytning til læreplanen

Naturfag etter 7. trinn

  • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
  • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

Pris

Ta kontakt med booking@inspiria.no for nærmere avtale.

Lærerens rolle 

Det er INSPIRIAs formidlere som har ansvaret for gjennomføringen av programmet. Du kan bli bedt om å hjelpe til underveis.

Det er svært viktig at du som lærer eller nøkkelperson vet at din tilstedeværelse under programmet er nødvendig. Her kan man få faglig og metodisk påfyll, samtidig som elevene vil føle seg tryggere. Lærerne har ansvaret for elevene under hele turen. Det er viktig at du forbereder elevene før turen.

 

 

 

Antall elever: Inntil 30

Varighet: ca. 4 timer, ekskl. transport

Målgruppe: 6. - 10. trinn

Fagområde: Naturfag

Elevoppgaver 

Utover det elevene lærer under selve dagen, kan læringsutbytte forsterkes i månedene etterpå ved å benytte seg av spesiallagde elevoppgaver.

Elevoppgaver til dette programmet publiseres i løpet av august 2022.