Klimadagene

Klimadag 2024 på INSPIRIA

Dette tilbudet leveres i dag til de fire landbruksskolene Kalnes VGS og Tomb VGS i Østfold, Buskerud VGS i Buskerud og Hvam VGS på Romerike. Opplegget er dekket av klimaavdelingen i Østfold fylkeskommune og Klimasmart Landbruk Viken. De første årene var det bare de to Østfold-skolene som fikk dette tilbudet, men opplegget ble utvidet til de to andre landbruksskolene også fra og med 2021.

Bakgrunnen for oppdraget er å øke interessen for klimadebatten blant elever som studerer landbruk. Hensikten er altså ikke først og fremst å lære mest mulig naturvitenskapelige fakta i dette opplegget, men snarere å belyse overfor elevene at det trolig vil lønne seg å ta klimahensyn hvis skal de lykkes i sine fremtidige yrkesvalg. 

Faglig innhold

Elevene fra Østfold kommer til INSPIRIA for en fagdag hvor klimaet står i sentrum, mens INSPIRIA reiser ut til Buskerud VGS og Hvam VGS for å ha den samme fagdagen hos dem. Vi kjører tre fellesøkter og fire stasjoner som alle elevene er innom. I tillegg skal elevene igjennom en digital bærekraftløype. På stasjonene må elevene delta aktivt, og temaene er:

  • Jordmikroskopiering og karbonfangst
  • Jordprøver og vannabsorbsjon
  • Teknologi og klimaforbedringer (Micro:bit)
  • Klimaenergi for landbruket (spill)

I fellesdelene adresseres mer overordnede klimaspørsmål, klimaforhandlinger, kvotehandel, effekter av klimaendringer, sirkulærøkonomi, hva vi vet og hva som er mer usikkert – med et særskilt blikk på jordbrukets rolle.

Oppgaver til etterarbeid som er tilpasset klimadagen finner du til høyre på denne siden.

Praktisk info

29.januar 2024 - På INSPIRIA:
Kl. 09.00 - Oppmøte på INSPIRIA
Kl. 15.00 - Avreise fra INSPIRIA

15.februar 2024 - Buskerud VGS:
Kl. 09.00 - Oppstart på Buskerud VGS
Kl. 15.00 -  Dagen avsluttes på Buskerud VGS

29.februar 2024 - Hvam VGS:
Kl. 09.00 - Oppstart på Hvam VGS
Kl. 15.00 -  Dagen avsluttes på Hvam VGS

INSPIRIAs kjøkken-crew kan ta hensyn til bla. allergier dersom skolene melder ifra om dette på forhånd. 

Ved spørsmål om transport kan du ta kontakt med oss på INSPIRIA.

Pris

Hele dagen, inkludert lunsj til lærere og elever, er gratis. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å avtale transport. 

Lærerens rolle 

INSPIRIAs formidlere har ansvaret for gjennomføringen av programmet. Som lærer kan du likevel bli bedt om å hjelpe til litt underveis.

Det er svært viktig at du som lærer eller nøkkelperson vet at din tilstedeværelse under programmet er nødvendig. Her kan du også få faglig og metodisk påfyll, samtidig som elevene vil føle seg tryggere. Lærerne har det formelle ansvaret for egne elever under besøket, og skal følge dem hele dagen.

Antall elever: Inntil 100

Varighet: 6 timer

Målgruppe: VGS landbrukselever

Fagområde: Klima

Elevoppgaver 

Utover det elevene lærer på selve dagen, kan læringsutbyttet forsterkes i etterkant ved å fullføre ytterligere elevoppgaver.

Trykk på knappen under for å finne elevoppgaver.

Mer informasjon: 

Kontaktperson:
Kirsti Eikenes
Formidler, INSPIRIA science center.
Mail: Kirsti.eikenes@inspiria.no
Telefon: 40105067