Feltkurs i marinbiologi

For å oppfylle kompetansemål vedrørende feltarbeid, tilbyr INSPIRIA et komplett todagers feltkurs. Her skal elevene utforske og teste ulike feltmetoder, samle inn data og dokumentere artsmangfold i Fredrikstads unike skjærgård med vår undervisningsbåt M/S Ny-Vigra III. 

Faglig innhold og tidsplan:

Dag 1 – avreise fra Tollboden i Fredrikstad kl. 09:00 

  • Seiling til Singløya (væravhengig) med prøvetaking og fisking med bløtbunnstrål underveis.
  • Analyse av vannprøver og mikroskopering.
  • Artsbestemmelse og undervisning om tilpasninger og populasjoner.
  • Overnatting på Singløya eller seiling tilbake til Fredrikstad for overnatting annet valgt sted. Ta kontakt for nærmere informasjon. 

Dag 2 – undervisning i fjæra

  • Fokus på artsmangfold og bruk av metoder som linje- og ruteanalyse, forsøksvis på eksponert og beskyttet strand.

Programmet er tverrfaglig og variert, og forankret i aktuelle kompetansemål og kjerneelementer (se nedenfor). Målet er at elevene skal få et praktisk kurs der de blir bedre rustet til å gjennomføre avsluttende eksamen. Vi har noe fleksibilitet og kan etterkomme den enkeltes skoles ønsker hvis avtalt i god på forhånd.

Praktisk info:

Når tilbys turene?

Fra og med siste uka i august medio november.

Pris

To-dagers feltkurs koster kr. 36 000,- eks. mva. (kr. 46 000,- ved overnatting på Singløya og to dager på båt). 

Dagstokt koster kr. 25 000,- eks. mva.

Prisen er for inntil 30 elever og 3 lærere/voksne. 

Mat og drikke

Mat og drikke til alle måltider tas med av skolen. Overnattingsstedene har alt en trenger for selvhusholdning. 

På Singløya får elevene smake lokale grillpølser hvis ønskelig.

Overnatting

Alternativ 1: Singløya - feltkurs i friluft

Dette er en tur med litt røft, unikt preg. Alle elevene overnatter i lavvoer. Vi har 3 lavvoer til disposisjon med plass til 10 personer i hver. Vi anbefaler lærer å ta med eget telt/hengekøye hvis det ikke er ønskelig å overnatte i lavvo. Underlag og sovepose må alle ha med. Det er enkle toalettfasiliteter (WC) og drikkevann tilgjengelig.

Alternativ 2:  Feltkurs med overnatting i Fredrikstad

Etter endt undervisning på dag én seiler vi tilbake til Fredrikstad, der det finnes flere overnattingsmuligheter, avhengig av pris og tilgjengelighet. Campinghytter eller leirsteder er eksempler, dette avtales i forkant og bookes av INSPIRIA.

Undervisning dag to foregår i fjæra nær overnattingsstedet.

 

Mulighet for dagstokt

Vi kan også tilby dagstokt uten overnatting. For mer informasjon ta kontakt.

 

Læreplan

Kompetansemål i Biologi 2:

  • Utforske en biologisk problemstilling, analysere innsamla data, argumentere for valg av metoder og drøfte resultater og funn.
  • Utforske faktorer som regulerer vekst i og størrelsen på populasjoner, og drøfte interessekonflikter rundt forvaltning av populasjoner
  • Utforske og dokumentere artsmangfold gjennom feltarbeid, drøfte resultater og funn og vurdere hvordan artene er tilpassa økosystemet de lever i.

Lærerens rolle 

INSPIRIAs formidlere har ansvaret for gjennomføringen av programmet. Som lærer kan du likevel bli bedt om å hjelpe til litt underveis.

Det er svært viktig at du som lærer eller nøkkelperson vet at din tilstedeværelse under programmet er nødvendig. Her kan du også få faglig og metodisk påfyll, samtidig som elevene vil føle seg tryggere. Lærerne har det formelle ansvaret for egne elever under besøket, og skal følge dem hele dagen.

 

 

Varighet: To dager - Dagstokt kan også leveres

Målgruppe: VGS

Fagområde: Biologi/naturfag

Kontaktperson for booking av skoletur 

Cathrine Hulleberg,  INSPIRIA
Telefon:    (+47)  691 39 310
Mobil:       (+47)  469 51 016
E-post:      cathrine.hulleberg@inspiria.no

Kontaktpersoner for undervisningsopplegget 

Edith Akerø
Formidler INSPIRIA
Telefon:    (+47) 971 30 032
E-post:      edith.akero@inspiria.no

Elevoppgaver 

Utover det elevene lærer på selve dagen, kan læringsutbyttet forsterkes i etterkant ved å fullføre ytterligere elevoppgaver.

Elevoppgaver til dette programmet publiseres i slutten av august 2022.

Mer informasjon:

Ny Vigra III

M/S Ny Vigra III driftes av Helgeroaferjene