Grønn Energi

Til deg som lærer

Her finner du videoer som er laget i samarbeid med Østfold Energi for å spre informasjon om grønn energi. Filmene kan brukes som en del av undervisningen om energi, miljø og klima.

I tillegg til filmene er det laget forslag til undervisningsopplegg, både i form av læringsstier for ungdomstrinn og VGS og en tverrfaglig prosjektoppgave for ungdomstrinnet.

Læringsstiene består av visuelle artikler og oppgaver i en bestemt rekkefølge som egner seg både for individuell bruk, arbeid i grupper, og noe kan tas i hel klasse. Artiklene kan brukes for seg.

Læringsstiene er laget i samarbeid med Skolerom.  Våre læringsstier, artikler og oppgaver er tilgjengelige uten abonnement eller behov for pålogging.

Når man bruker oppgaver uten innlogging, vil ikke svarene lagres og forsvinner når man trykker "avslutt oppgave". De er synlig mens alle steg i en oppgave utføres.

Ta vare på svarene ved å ta skjermbilder av svarene eller kopiere de til et eget dokument.

Kontakt oss
Har du spørsmål til dette undervisningsopplegget?
Formidler: Marlene Mothes
E-post: marlene.mothes@inspiria.no
Hvordan bruke undervisningsressursene

I denne videoen får du møte Eirik-Mathias som forteller litt om hvordan man som lærer kan ta i bruk ressursene som finnes på denne siden.

Se den gjerne for å finne ut litt mer om videoene og undervisningsoppleggene som du finner her. 

Filmer om fornybar energi og energilagring 

I disse filmene blir elevene introdusert for vindenergi, vannenergi, solenergi og lading – hva det er og hvorfor det er viktig å vite noe om.

INSPIRIA-formidlere PK og Eirik-Mathias tar dere igjennom fire filmer om energi. Se på dem alene, eller bruk læringsstiene nedenfor der du finner både filmene, artikler og oppgaver som omhandler samme tema. 


Læringssti for ungdomstrinnet

Denne læringsstien et bygget opp av 3 steg. Denne kan brukes alene eller som innledning til undervisningsopplegget "Skolens miljøkonferanse" som du finner under.

  1. Artikkel: Energi kommer i mange former
  2. Oppgave: Solenergi, vannenergi og vindenergi
  3. Challenge!

Artiklene som er brukt i læringsstien og andre aktuelle artikler:

Elevene kan selv, eller med veiledning fra lærer, velge lesespor (vanskelighetsgrad på tekst), 1, 2 eller 3 øverst til venstre i hver artikkel. 


Læringssti for ungdomstrinn og VGS

Denne læringsstien et bygget opp av 5 steg. Læringsstien er tilpasset læringsmål ved både videregående skole og ungdomsskole. 

  1. Artikkel: Energi kommer i mange former
  2. Gruppeoppgave: Energilagring og energibærere
  3. Artikkel og oppgaver: Økoteknologi og elbilens historie
  4. Video med oppgaver: Lading
  5. Artikkel: Tankeeksperiment: En verden uten olje

Artiklene som er brukt i læringsstien og andre aktuelle artikler:

Elevene kan selv, eller med veiledning fra lærer, velge lesespor (vanskelighetsgrad på tekst), 1, 2 eller 3 øverst til venstre i hver artikkel. 


Miljøkonferanse for ungdomskolen

I denne gruppeoppgaven skal elevene delta i en "Miljøkonferanse". De kan her skrive en fagartikkel om en fornybar energikilde og deretter bruke dette for å lage et muntlig innlegg som de skal holde på en miljøkonferanse. 

Trykk her for å komme til læreveiledning og oppgave >>
Levende Klima Shutterstock 1952301607