Elever tar vannprøver på Ny Vigra III

Feltkurs i marinbiologi

For å oppfylle kompetansemål om gjennomføring av feltarbeid i Biologi 2, tilbyr INSPIRIA et komplett todagers feltkurs. Her skal elevene utforske og teste ulike metoder, samle inn data og dokumentere artsmangfold i Fredrikstads unike skjærgård med vår undervisningsbåt M/S Ny-Vigra III.

Faglig innhold

Kortfattet program:

Dag 1 – avreise fra Phønixbrygga i Fredrikstad kl. 09

  • Seiling til Singløya med innsamling av vannprøver og bløtbunnstrekk underveis.
  • Analyse av vannprøver og mikroskopering.
  • Artsbestemmelse og undervisning om tilpasninger og populasjoner frem til kl. 15.
  • Overnatting på Singløya.

Dag 2 – undervisning på land

  • Fokus på artsmangfold og bruk av metoder som linje- og ruteanalyse.
  • Seiling tilbake til Fredrikstad, med ankomst kl. 14

Programmet er tverrfaglig og variert, og forankret i flere kompetansemål og kjerneelementer. Målet er at elevene skal få et praktisk kurs som gjør dem bedre rustet til å gjennomføre avsluttende eksamen. Vi er også fleksible og kan tilpasse kurset noe til den enkelte klasses ønsker.

Undervisningsbåten M/S Ny Vigra III  driftes av INSPIRIA, og har blant annet moderne utstyr og teknologi til prøvetaking og undersøkelser i vann og på havbunnen.

Praktisk info

Avgang fra Phønixbrygga Fredrikstad to dager i uka, overnatting på Singløya til påfølgende dag.
Tid: Fra og med siste uka i august, 2022.

Bestilling: booking@inspiria.no.

Læreplan

Kompetansemål Biologi 2:

  • Utforske en biologisk problemstilling, analysere innsamla data, argumentere for valg av metoder og drøfte resultater og funn.
  • Utforske faktorer som regulerer vekst i og størrelsen på populasjoner, og drøfte interessekonflikter rundt forvaltning av populasjoner
  • Utforske og dokumentere artsmangfold gjennom feltarbeid, drøfte resultater og funn og vurdere hvordan artene er tilpassa økosystemet de lever i.

Lærerens rolle 

INSPIRIAs formidlere har ansvaret for gjennomføringen av programmet. Som lærer kan du likevel bli bedt om å hjelpe til litt underveis.

Det er svært viktig at du som lærer eller nøkkelperson vet at din tilstedeværelse under programmet er nødvendig. Her kan du også få faglig og metodisk påfyll, samtidig som elevene vil føle seg tryggere. Lærerne har det formelle ansvaret for egne elever under besøket, og skal følge dem hele dagen.

Varighet: To dager

Målgruppe: VGS

Fagområde: Biologi 2

Elevoppgaver 

Utover det elevene lærer på selve dagen, kan læringsutbyttet forsterkes i etterkant ved å fullføre ytterligere elevoppgaver.

Elevoppgaver til dette programmet publiseres rundt påske 2022.

Mer informasjon:

Ny Vigra III

M/S Ny Vigra III driftes av INSPIRIA