Småforskere i fjæra

Dette er et feltkurs hvor barna får bruke sansene sine, og utforske og lære om livet i fjæra. Vi tar barna med på morsomme aktiviteter som går på bærkraftig ferdsel og bruk av naturen, og vi snakker om hvorfor fjæra er viktig. Programmet er utviklet- og gjennomføres i samarbeid med Ytre Hvaler nasjonalpark, med støtte fra Viken fylkeskommune.

Innhold

 • Bruk av vannkikkert og strandnot
 • Innsamling og studering av ulike arter
 • Vi ser etter artskjennetegn og sorterer i ulike akvarier
 • Vi snakker om hvorfor noen arter forsvinner og hvorfor nye arter kommer til
 • Vi leker strandbingo og gjør andre fysiske aktiviteter

Praktisk info

 • Programmet tar ca. 4 timer, og gjennomføres i tidsrommet Kl. 9:00-13:00
 • Sted: Fredrikstad (Foten) eller Hvaler (Storesand). Ta kontakt dersom dere ønsker en annen lokasjon.
 • Kan bestilles fra 15. mai til 15. september

Tilknytning til rammeplanen

Natur, miljø og teknologi:
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Pris

 • Grupper inntil 20 barn: 6 900,- ekskl. mva. (Spør om pris ved større grupper)
 • Transport ikke inkludert, men ta kontakt dersom dere ønsker tilbud på transport.
 • Booking: Kontakt oss på booking@inspiria.no

 

 

 

Antall: Inntil 20 barn

Varighet: 4 timer

Målgruppe: Barnehage