Hit og dit

Hit og dit

I dette barnehagetilpassede undervisningsprogrammet får barna lære mer om koding og logisk tenking. Hva er egentlig koding? Hva er egentlig en robot? Hvordan kan vi styre en robot? Liker roboter å danse? 

Innhold:

Sammen med en robot som heter BlueBot utforsker barna tall, og setter samtidig ord på alt det de oppdager. BlueBot-en er veldig enkel å programmere, men skaper stort engasjement blant barna. Øvelsene trener barna i å bruke symboler, samt følge og gi instruksjoner. I tillegg øver de seg på å løse problemer og samarbeide med hverandre. Dette blir en morsom opplevelse!

Praktisk info

  • Varighet 1 time
  • Transport ikke inkludert, men ta kontakt dersom dere ønsker tilbud på transport.
  • Sted: INSPIRIA science center

Tilknytning til rammeplanen

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

  • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
  • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
  • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
  • bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
  • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
  • undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede.

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.

  • Personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer

Pris

Antall: Inntil 20 barn

Varighet:  1 time

Målgruppe:  Barnehage