INSPIRIA science center er et av 13 regionale vitensentre i Norge. Vitensentrene får statsstøtte hvert år for å fremme naturvitenskap og teknologi, særlig rettet mot barn og unge. Hvert senter har derfor et omfattende skoletilbud samt et tilbud til befolkningen i helger og ferier.

Vitensenterforeningen

De regionale vitensentrene er organisert i en felles forening som er tilknyttet Abelia. Gjennom Vitensenterforeningen koordinerer sentrene felles nasjonale prosjekter og samarbeider om faglig utvikling. I tillegg sikrer de erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom sentrene.

Eget nettsted

Vitensentrene har et felles nettsted vitensenter.no, som INSPIRIA har etablert og har ansvar for å drifte.

Felles nasjonale prosjekter

Vitensentrene har etter hvert fått en del felles prosjekter, hvorav de fleste koordineres av INSPIRIA:

  • Super:bit – programmering for grunnskolen 
  • Kodekraft – programmering for ungdomsskolen
  • Skaperskolen – utvikling av skapertilbud
  • Dugnad for havet – marint tilbud for VGS 
  • Talentsenter

Vitensentrene har gjennom disse prosjektene fått demonstrert hvor godt de egner seg til å koordinere og gjennomføre nasjonale oppgaver. Ikke minst evner sentrene i fellesskap å utvikle kostnadseffektive løsninger som når skoler over hele landet. Det er derfor sannsynlig at slike oppgaver vil fortsette å være en meget sentral del av vitensentrene virksomhet.

MER INFORMASJON
Ønsker du å vite mer om de regionale vitensentrene i Norge?
Se vitensenter.no »

Kontaktperson:
Geir Endregard
adm. dir. INSPIRIA science center.