INSPIRIA er et not-for-profit-selskap, hvor storparten av inntektene går til å styrke vårt skole- og publikumstilbud. Selskapet er organisert med INSPIRIA eiendom AS som morselskap og to datterselskaper for hhv. drift og utvikling.

Eiere og styre

INSPIRIAs selskapsstruktur innebærer at selve bygget eies av morselskapet INSPIRIA eiendom AS, mens driften skjer gjennom datterselskapet INSPIRIA science center AS. INSPIRIA eiendom eier også INSPIRIA utvikling AS, som eier og leier ut kontorseksjonen i bygget.

INSPIRIA eiendom AS eies 47,5 % av Sarpsborg kommune, 47,5 % av Østfold fylkeskommune, og 5 % av øvrige Østfold-kommuner.

Selskapets styre består av:

 • Stein Lier-Hansen (leder)
 • Per A. Sørlie (nestleder)
 • Kirsti Skaug (styremedlem)
 • Hilde Kløvfjell (styremedlem)
 • Nina Sandberg (styremedlem)
 • Kathrine Hestø Hansen (styremedlem)
 • Kim Kvale (ansattrepresentant)
 • Christine Alstad Gaare (ansattobservatør)

Styret har følgende varamedlemmer:

 • Bengt Morten Wenstøb
 • Tone A. Damsleth
 • Anne K. Wold

 

– INSPIRIA science center har gjort seg bemerket på flere områder det siste året, og vi er veldig stolte av INSPIRIA. Spesielt innenfor digitale skoleleveranser og grønn mobilitet er INSPIRIA veldig gode. Vi gleder oss til å jobbe sammen med senteret også i det videre.

Tonje Brenna, Arbeids- og inkluderingsminister

 

– Vi gleder oss over at innbyggerne i Sarpsborg har tilgang til et av landets fremste vitensentre. INSPIRIA er viktig for skolene og barnehagene våre, for næringslivet og kommunal virksomhet, men også for folk flest. Opplevelsene du får med familien din her skiller seg ut fra det meste annet.

Sindre Martinsen-Evje, fylkesrådsleder i Østfold fylkeskommune