INSPIRIAs inspirasjonskurs for lærere

INSPIRIAs inspirasjonskurs for lærere er praktiske og aktive ettermiddagskurs som er forankret i kompetansemålene i Læreplanen (LK20). Vi tar i bruk INSPIRIAs aktivitetspedagogikk og gir deg konkrete metoder og verktøy du kan bruke i undervisningen, samt faglig påfyll innen ulike fag og trinn.
  • Pris: 595,- ekskl. mva. per lærer per kurs
  • Gratis for lærere i kommuner med fast avtale med INSPIRIA
  • Sted: INSPIRIA science center

Lærerkursene gir deg konkrete metoder og verktøy du kan bruke i undervisningen, samt faglig påfyll innen ulike fag og trinn.

Alle kurs varer fra kl. 14.00-17.00, men vi inviterer til enkel servering fra kl. 13.45. Hvis du gir beskjed om eventuelle matallergier på forhånd, forsøker vi å finne et godt alternativ.

I tillegg til kursene i oversikten under, har vi flere lærerkurs du kan bestille ved forespørsel. I tillegg skreddesyr vi også kurs etter ønske. Vennligst ta kontakt med vår booking-avdeling på 69 13 93 15 for mer informasjon.

Programmering for nybegynnere

For lærere på 4.-7. trinn
For barn er teknologi en selvfølgelig del av hverdagen, men forstår de egentlig hvordan dette fungerer? Gjennom lek, praktiske og digitale øvelser tilpasset til elever fra 4.til 7.trinn kan vi lære barna algoritmisk tankegang, som er grunnlaget for å forstå hvordan datamaskiner virker. Vi har utviklet et kurs som tar utgangspunkt i kompetansemålene i matematikk for 4. til 7. trinn som omhandler programmering. I kurset vil dere få en innføring i hva programmering er, viktige begreper knyttet til dette, samt en rekke aktiviteter og øvelser som kan tas direkte inn i klasserommet etter endt kurs.

Skaping i klasserommet

For lærere på mellomtrinnet og ungdomstrinnet
I samarbeid med Skaperskolen har vi laget lærerkurset ”Skaping i klasserommet”. Dette kurset fokuserer på hvordan man jobber med skapende undervisning i klasserommet. Kurset gir en innføring i noen planleggingsverktøy for å strukturere aktivitetene. Du får se eksempel på hvordan du som lærer kan sikre at elevene har tydelig rammer å jobbe innenfor. Du vil også få nødvendig forkunnskaper som gjør at du kommer i mål med aktivitetene.

På kurset vil dere få eksempler på aktiviteter dere kan ta med dere rett inn i klasserommet. For å få best utbytte av kurset er det en fordel at det er flere lærere fra samme skole som underviser i forskjellige fag. Kurset passer for lærere på mellomtrinn og ungdomstrinn som underviser i naturfag, matematikk eller kunst og håndverk.

Kjemikurs for mellomtrinnet

For lærere på mellomtrinnet
Kjemikurset er et praktisk laboratoriekurs med undersøkende øvelser som lærerne direkte kan overføre til egen undervisning. Det er lagt vekt på å benytte mestringsskapende øvelser som visualiserer de sentrale kompetansemålene som berører kjemidelen i naturfaget.

FIRST LEGO League (FLL) kunnskapskonkurranse 

Les mer om FLL på INSPIRIA »

Nyttig info for veiledere finner du på nettsiden til FIRST LEGO League Scandinavia.