Gutt med sparkesykkel

SparkZ – Viken fylkeskommune i 2021

Høsten 2021 ble SparkZ tilbudt og levert til skoler i Viken fylkeskommune. 35 dager med leveranser ble gjennomført, de fleste for ungdomsskoler, men også en god del videregående skoler. Noen steder 1-2 klasser, andre steder hele trinn.

Opplegget varte 90 minutter og ble levert ute på skolene. Inspiria reiste ut med elsparkesykler og mye tilhørende utstyr og ga elevene fakta og aktiviteter for å øke deres innsikt og mestring. Elevene fikk kjøre elsparkesykler, mange for første gang, og de ble utfordret på trafikksikkerhet og trygg ferdsel.

Medieomtaler av Sparkz høsten 2021: Tryggere bruk av elsparkesykler. Fredrikstad blad 28. oktober 2021.

Logo SparkZ
Logo Viken fylkeskommune

Tror du at du kan bruke elsparkesykkel på en tryggere måte i trafikken etter dette opplegget?

Graf fra spørreundersøkelse

Som det fremgår av figur 1 sier over ¾ av elevene har de har fått utbytte for tryggere ferdsel etter å ha deltatt på dette opplegget. Når de også på en skala fra 1 til 100 gir i snitt 82 i score for om de likte måten å lære på tyder det på at opplegget fenger godt og gir ønsket utbytte.