SparkZ – genialt og gøyalt med elsparkesykkel

INSPIRIA har hatt et langvarig samarbeid med samferdselsseksjonen i Fylkeskommunen. Først igjennom Østfold og nå Viken. Fokus er på å bruke INSPIRIA til å fremme grønn mobilitet og særlig sykkelinteressen. Dette har gitt en flott utepark for sykkelmestring og opplæring på senteret og mange prosjekter knyttet til grønn mobilitet. I 2021 ba Viken Fylkeskommune INSPIRIA utvikle et undervisningsopplegg for elsparkesykler og teste det mot ungdom i fylket.

Opplegget, som nå har fått navnet Sparkz, ble gjennomført 35 dager høsten 2021 for skoler i Viken. Fleste ungdomsskoler, men også en god del videregående. Noen steder 1-2 klasser, noen steder hele trinn.

Rullende undervisning med INSPIRA og Viken fylkeskommune
Tryggere bruk av elsparkesykler. Fredrikstad blad 28. oktober 2021.

Opplegget varer 90 minutter og leveres ute på skolene. Inspiria reiser ut med elsparkesykler og mye tilhørende utstyr og gir ungdommen fakta og aktiviteter som gir innsikt og mestring. De får kjøre elsparkesykler og utfordres på trafikksikkerhet og trygg ferdsel.

Tror du at du kan bruke elsparkesykkel på en tryggere måte i trafikken etter dette opplegget?

Graf SparkZ undersøkelse

Som det fremgår av figur 1 sier over ¾ av elevene har de har fått utbytte for tryggere ferdsel etter å ha deltatt på dette opplegget. Når de også på en skala fra 1 til 100 gir i snitt 82 i score for om de likte måten å lære på tyder det på at opplegget fenger godt og gir ønsket utbytte.

Mulig videreføring

Opplegget evalueres senhøstes 2021 og vurderes da videreført og kanskje utvidet. Flere har påpekt at en også burde gi et slikt tilbud til slutten av barneskolen/starten av ungdomsskolen.

Samarbeidspartnere

SparkZ skoleprogram
SparkZ logo
Viken fylkeskommune logo
MER INFORMASJON:

Les mer om skoleprogrammet SparkZ
Kontaktperson: Mari Godal
E-post: mari.godal@inspiria.noMari Godal

INSPIRIA leverer SparkZ i Viken fylke. 

Jente med sykkelhjelm