Dugnad for havet

I 2020 ba havforskningsdirektøren Inspiria som koordinator for 4 vitensentre om å bidra til å ferdigstille og gjøre kjent deres nye store satsning for folkeforskning – Dugnad for havet. Inspiria fikk med Vitensentrene i Arendal, Bergen og Tromsø på laget og utviklet både løsning for publikum, skoler og bidro til brukervennlig nettside.

Dugnad for havet prosjektet for INSPIRIA/Vitensentrene skal understøtte Havforskningsinsinstituttets (HI) folkeforskningsløsning Dugnad for havet. Det første INSPIRIA gjorde var å jobbe sammen med HI sine nettutviklere å få til en brukervennlig løsning for allmenheten og skolene. Det er et arbeid som naturlig videreføres løpende i årene fremover etter som HI får brukererfaring.

Når det var på plass lagde vitensentrene med Inspiria som koordinator en gen regusløype for bruk av familier som besøker sentrene landet rundt i helger eller ferier. Rebusen som ble ferdig sommeren 2021, inneholder ark med arter og annet som skal finnes rundt om på senteret, som er koblet via QR kode til oppgaver på nett og som gir løsningsord og kan gi premier. Ypperlig aktivitet for familier på besøk f.eks. en lørdag på et vitensenter. Samtidig lærer en om Dugnad for havet løsningen og kanskje tar den i bruk neste gang en er i fjæra.

Stor satsning mot skole

Vitensentrene har utviklet et eget undervisningsopplegg knytt til Dugnad for havet, tenkt for VG1 naturfag og VG1 naturbruk. Det bygger rundt feltkurs i fjæra. Da ikke alle skoler fysisk kan dra på feltkurs i fjæra utvikles det høsten 2021 også et virtuelt feltkurs som kan utføres fra klasserommet. Løsningene har full støtte til lærer kombinert med mange tilrettelagde elevoppgaver.

Samtidig er det laget tilhørende lærerkurs som delvis ble testet ut og gjennomført i september 2021 og er tenkt videreført kommende år.

Samarbeidspartnere

Under havoverflaten
Økosystem
Krabbe