Dugnad for havet

Har du alltid lurt på hva som lever på stranda der du bader? Nå kan du bli en folkeforsker og hjelpe forskerne på Havforskningsinstituttet (HI) med å utforske alt det spennende og rare som oppholder seg der.

Forskerne på HI jobber daglig med å undersøke hva som lever i vannet der vi bor, men det er ikke alt havforskerne finner. Derfor trenger de hjelp fra deg og meg.

Dugnad for havet er HI sin store satsing på folkeforskning, og sammen på laget har de fått med seg INSPIRIA science center og resten av vintersenterne i Norge. Prosjektet har blitt arbeidet med siden 2021, og i dag har over 3.000 funn blitt registrert av folkeforskere landet rundt. Nettløsningen til Dugnad for havet er en brukervennlig løsning for allmenheten og skolene.

Spennende aktiviteter for hele familien

I senere tid har vitensenterne med INSPIRA som koordinator laget en egen rebusløype for av familier som besøker senterne landet rundt i helger eller ferier. Rebusen som ble ferdig sommeren 2021, inneholder ark med arter og annet som skal finnes rundt om på senteret.

Scan QR-koden til oppgavene på nett, for får du riktig løsningsord kan det hende du vinner spennende premier. Dette er en morsom aktivitet som passer for hele familien, og samtidig lærer man om Dugnad for havet-løsningen og kanskje tar den i bruk neste gang en er i fjæra.

Stor satsning mot skole

Vitensentrene har utviklet et eget undervisningsopplegg knytt til Dugnad for havet, tenkt for VG1 naturfag og VG1 naturbruk. Det bygger rundt feltkurs i fjæra, og siden alle skoler ikke kan dra fysisk på feltkurs i fjæra utviklet det høsten 2021 også et virtuelt feltkurs som kan utføres fra klasserommet. Løsningene har full støtte til lærer kombinert med mange tilrettelagde elevoppgaver.

I Dugnad for havet er det også laget et tilhørende lærerkurs.

Samarbeidspartnere