DSC02726

19.11.2021

Får stadig flere oppdrag innen «grønn mobilitet»

I løpet av 2021 var det oppstart for flere nye prosjekter innen «grønn mobilitet», deriblant Grønn Jobbvei i regi av Buskerudbyen og elsparkesykkelopplegget SparkZ, med støtte fra Viken fylkeskommune.

Antall INSPIRIA-oppdrag som er direkte knyttet til  såkalt grønn mobilitet øker stadig:

– Startskuddet for INSPIRIAs arbeid innen grønn mobilitet skjedde da vi, sammen med tidligere Østfold Fylkeskommune, etablerte vårt store sykkelanlegg utenfor, sier Geir Endregard, direktør på INSPIRIA science center.

– Med årene har dette blitt et stadig viktigere satsingsområde. Vi har også vunnet offentlige anbud, slik som det spennende prosjektet så vidt er i gang med for Buskerudbyen, legger han til.

En grønn tråd

Grønn mobilitet handler om at vi kan forflytte oss stadig mer effektivt, og på en komfortabel måte, men som samtidig er bærekraftig. Her betyr innføringen av nye og miljøvennlige – elektriske – transportløsninger mye. Samtidig må flere av oss omstille oss til å samkjøre, bruke kollektiv transport eller komme oss til og fra arbeid og annet på andre «grønne» måter.

– Dette er imperativt, ikke bare for miljøet vårt, men også for fremkommelighet og trivsel i byene når vi blir flere og flere innbyggere, sier Endregard.

INSPIRIA har satset spesielt på å promotere sykkel – og ikke minst på elsykkel – som et reelt alternativ til bilen i hverdagen. I hele sommerhalvåret kan hvem som helst komme til INSPIRIA og teste elsykler gratis, for å se hvordan det fungerer i forhold til tradisjonelle sykler.

– Det er ingen tvil at det er et stort potensial for å endre reisemåte til en mer miljø- og helsevennlig retning. INSPIRIA skal være en aktiv pådriver for den endringen, og både stimulere dagens voksne, og ikke minst kommende generasjoner, til å gjøre gode valg, avslutter INSPIRIA-direktøren.