HjemJobbHjem

En grønn mobilitetsordning i regi av Bypakke Nedre Glomma, som driftes av INSPIRIA, der målet er å endre reisevanene til ansatte i lokale bedrifter. Målet med HjemJobbHjem er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb. Gjennom felles innsats vil HjemJobbHjem-bedriftene bidra til renere luft og bedre bymiljø i Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg bidrar de mange positive og motiverende tiltakene til økt trivsel og samhold på arbeidsplassen.

Om vi skal klare å redde kloden på sikt, er de fleste av oss nødt til å endre adferd på en eller annen måte. En av de viktigste vanene vi kan klare å endre ganske raskt, er å reise annerledes: Færre må kjøre på bensin og diesel, flere må reise kollektivt, sykle eller gå.

HjemJobbHjem i Nedre Glomma er en satsing for å få flere til å reise klimavennlig. Dette er en del av Bypakke Nedre Glomma, og driftes av INSPIRIA science center.

Motivasjon som virkemiddel

En stor del av kjøringen skjer i forbindelse med arbeidsreiser. Alle skal både til og fra jobb, noen reiser også i selve jobben. HjemJobbHjem handler derfor om å endre «arbeidsreisevanene». Det er ikke bare-bare å endre gamle vaner, og kanskje trengs det både pisk og gulrot? HjemJobbHjem er riktignok ikke en pisk, bare «en stor bunt med deilige gulrøtter». De ansatte på en arbeidsplass får en lang rekke tilbud som til sammen skal gjøre motivere til å reise klimavennlig av egen vilje.

HjemJobbHjem-tilbudet er tilpasset på bakgrunn av kunnskap om de muligheter og utfordringer ansatte i hver enkelt bedrift  har, kombinert med kunnskap om hva som virker for å få til endring som kan redde kloden i det lange løp.

Klarer vi å redusere CO2-utslippene sammen?

Som et tilbud til ansatt og bedrifter, fremstår HjemJobbHjem først og fremst som en gavepakke som er full av goder. Det er moro, og det fremmer arbeidsmiljø og helse. I bunn ligger det likevel et stort alvor: 

Sammen må vi klare å kutte i CO2-utslippene. Sammen må vi velge bort bensin og diesel, og snarest mulig bytte til framtidens reisemidler.

Bypakke Nedre Glomma har etablert HjemJobbHjem-ordningen i samarbeid med næringslivet i regionen. Dette er et viktig ledd i Bypakke Nedre Glommas overordnede mål om nullvekst i personbiltrafikken. Den daglige driften av HjemJobbHjem er det INSPIRIA science center som har ansvar for. I Bypakke Nedre Glomma samarbeider partene Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen, og Jernbanedirektoratet om areal- og transportutviklingen i regionen.

HjemJobbHjem handler ikke om å slutte å kjøre bil. Det handler om å gå, sykle og reise kollektivt når du kan.

Fra pilotprosjekt i 2019 til fast avtale i 2020

Mills, Borregaard og Multiconsult (totalt 1300 ansatte) var med i et pilotprosjekt for etableringen av HjemJobbHjem i Nedre Glomma i 2019, og det ble en stor suksess. Året etter åpnet det for alle andre bedrifter i Nedre Glomma, uavhengig av antall ansatte, økonomi eller eller andre diskvalifiserende forhold. De forpliktelsene som et medlemskap gir, skal kunne oppfylles av alle.

Å være en HjemJobbHjem-bedrift sender et tydelig signal om at bedriften – og de ansatte – ønsker å ta samfunnsansvar, og bidra aktiv til de endringene som må til for at vi skal ha en attraktiv og bærekraftig region i Nedre Glomma i tiårene som kommer.

Hjemmeside

 

MER INFORMASJON

Prosjektleder: Martine Bjørnstad
E-post: martine.bjornstad@inspiria.no 

Nettside: hjemjobbhjemnedreglomma.no
E-post: hjh@inspiria.no

INSPIRIA leverer prosjektet HjemJobbHjem, en grønn mobilitetsordning for bedrifter i Nedre Glomma-regionen. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb. 

 

HjemJobbHjem logo
Dame som sykler til jobben
Menn som sykler til jobben
Mann som sykler til jobben