Rognefjell 13052022 45 (1)

01.09.2023

Elever på skoletokt har registret 98 forskjellige arter ved Ramsøyflaket i Hvalerskjærgården

Hvert år har INSPIRIA science center med seg skoleelever på undervisningstokt i Oslofjorden. En fersk rapport fra vitensenteret viser at 98 ulike arter har blitt registret utenfor Ramsøyflaket i Hvalerskjærgården de siste to årene. Vitensenteret mener det er betimelig å spørre om økologiske tilstanden er bedre enn tidligere antatt.

Som en del av prosjektet Frisk Oslofjord arrangerer vitensenteret i Sarpsborg undervisningstokt for videregående skoler i Viken, Vestfold og Telemark og Oslo, i tillegg til de faste toktene for skoleelever på 7-trinn i Fredrikstad.. 152 turer har blitt gjennomført med vitensenterets marinbiologer på båtene Ny Vigra III og MS Rognfjell, og til sammen har 140 arter blitt registrert fra undervisningsturene i Oslofjorden de siste to årene.

Les hele rapporten lenger ned i saken.

Skoletoktene gir elevene innsikt i marine fag og marin teknologi og ikke minst hva som lever i Oslofjorden samt forsøpling og andre utfordringer. Båtene har tillatelse til å tråle på 20-60 meters dyp og det en får heises opp på dekket for elevenes læring. Alt som blir registret fra undervisningsturene blir registret på Havforskningsinstituttets digitale database «Dugnad for havet», som skolene også kan bruke i videre undervisning.

Inspiria understreker i sin rapport at dette ikke er formell klassifisering av økologisk tilstand, der er det andre fangstmetoder med bunngrabb og antall børstemark som står i sentrum. Men vitensenteret hevder at artsmangfold gir et godt bilde for å i hvert fall å sammenligne steder langs fjorden.

God dokumentasjon fra hele fjorden

Undervisningsbåtene har med seg skoleelever i hele Oslofjorden, og fra mars til november er man innom lokalitetene Holmestrand, Stavern, Langesund, Drøbak og Lera og Ramsøyflaket ved Hvaler.

Inspiria har nå sammenlignet funnene fra de forskjellige stedene og da ser vi at Ramsøyflaket er det stedet en finner mest arter, sammen med Lera, og også der en oftest får torsk. Samlet konkluderer Inspiria:

Artsobservasjonene tyder på at Ramsøyflaket nå er i ganske god forfatning isolert sett og blant de bedre stedene i Oslofjorden når vi sammenligner steder. Området i nærheten Lera, har også stor artsrikdom og kan tyde på at området generelt rundt Hvaler har en bedre tilstand enn mange andre steder i fjorden. Observasjonene kan tyde på en positiv utvikling i området og kan tyde på at området nå har en økologisk tilstand som er bedre enn under kartleggingen fra 2013.

– Dette viser verdien av å gjennomføre skoleturer, og at data som blir funnet kan brukes til videre undervisning, forskning og til offentlig forvaltning. Det er viktig å påpeke at dette er observasjoner som skoleklasser har gjort de siste to årene under veileding av våre marinbiologer, sier administrerende direktør, Geir Endregard.

Planlagt mudring neste år

For å forbedre innseilingen til Borg havn i Fredrikstad har Kystverket planlagt å starte mudring høsten 2024. De reneste muddermasse er planlagt å dumpes ved Ramsøyflaket. Sentrale politikere, miljøorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner har det siste året demonstrert mot vedtaket, og mudderarbeidet har blitt utsatt flere ganger. Flere har etterlyst mer kunnskap, noe denne rapporten kan bidra til.

Les saken: Har varslet Miljødirektoratet om mulig feil i mudringsaken

Her kan du lese hele rapporten "Vurdering av økologisk status på Ramsøyflaket"