Ferdighetsløype for syklister

INSPIRIA science senter og Tour of Scandinavia har I samarbeid laget en mobil ferdighetsløype som både unge og voksne syklister kan prøve seg på ute i aktivitetsparken.

Sykkelløypen står ikke framme til vanlig, men settes opp til ulike arrangementer og kan tilpasses ulike aldersgrupper.

Utenfor vitensenteret kan store og små prøve seg på diverse utfordringer som vippeplanke, bølgen og hopp. Meningen er at ferdighetsløypen skal utfordre syklistene til å bli bedre på bremsing, balanse og hvordan man tilpasser farten på sykkelen.

Vi tror at sykkelgleden og mestringsfølelsen man får av dette vil føre til at man ferdes bedre i trafikken. Forhåpentligvis vil dette igjen føre til at flere velger sykkel som framkomstmiddel framover.