Viken Mobilitetspunkt

Viken Mobilitetspunkt er et grønt mobilitetsprosjekt for virksomheter i Moss. Målet er å motivere og tilrettelegge for at flere ansatte kan gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb.

Viken Mobilitetspunkt er initiert av tidligere Viken fylkeskommune, og driftes av INSPIRIA science center i samarbeid med Moss kommune.

Prosjektet startet som et pilotprosjekt i 2021, med kommunene Halden, Lillestrøm og Krødsherad i Buskerud. Gjennom pilotprosjektet fikk disse kommunene både inspirasjon og tilrettelegging for å komme i gang og utvikle seg videre innen arbeid med grønn mobilitet.

I 2022 var det Moss kommune sin tur til å være med, med Aker Solutions, Bane NOR og hjemmetjenesten på Jeløy som deltakervirksomheter. Etter en vel gjennomført pilotperiode i Moss, har Viken fylkeskommune nå gitt INSPIRIA science center i oppdrag å videreføre Viken Mobilitetspunkt som et større og mer omfattende grønt mobilitetsprosjekt i Moss i 2023 og 2024.

Mål og hensikt

Virksomhetene som deltar i Viken Mobilietspunkt-prosjektet får tilgang til en rekke tiltak for å motivere og tilrettelegge for grønne reisevaner blant sine ansatte. Eksempler på slike tiltak er utlån av elsykler og elsparkesykler fra en egen sykkelgarasje på jobben, rabattert kjøp og leasing av elsykler og elsparkesykler, gratis sykkelservice på egne sykler, motiverende og sosiale aktiviteter og mye mer.

Deltakelsen er gratis både for virksomhetene og for de ansatte. Med dette ønsker Viken fylkeskommune og Moss kommune at prosjektet blant annet skal kunne bidra til å bedre trafikkproblemene i sentrum og over Kanalbrua.  I tillegg til et bedre bymiljø, vil de motiverende tiltakene også kunne bidra til økt trivsel og samhold blant de ansatte i deltakervirksomhetene.

En viktig del av prosjektet Viken Mobilitetspunkt er at ansatte skal svare på en reisevaneundersøkelse før og etter prosjektet. Dette gir både fylkeskommunen og Moss kommune viktig informasjon om innbyggernes reisevaner og reiseutfordringer, og gode tilbakemeldinger man kan jobbe videre med.

Samarbeidspartnere

Ønsker du å høre mer om prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Gunnar Rønningen