super:bit

INSPIRIA koordinerer et landsdekkende undervisningsprogram i programmering for de regionale vitensentrene i Norge. Super:bit er forankret i læreplanen og består av skoleleveranser, fordeling av utstyr og kampanjer som fremmer koding blant barn og unge.

Tilbakemeldingene fra elever og lærere som har fått super:bit-skoleleveransene har vært overveldende positive.  Undervisningsprogrammet hadde sitt utspring i den Solberg-regjeringens satsing som ble kalt Den teknologiske skolesekken.

Støre-regjeringen som overtok i 2021 har signalisert et ønske om å bygge videre på super:bit-prosjektet sammen med vitensentrene.

Skoleleveranser over hele landet

Målsetningen for dette prosjektet skulle være landets mellomtrinn, og spesielt 6. trinn. Alle landets skoler skulle få tilbud om enten besøk på et vitensenter eller at et vitensenter besøkte dem. Utdanningsdirektoratet sikret 50 mill. kr., fordelt over 5 år, som egen tilskuddsordning til en landsdekkende gjennomføring.

Leveransene startet høsten 2019 etter et snaut års planlegging og opplæring. Pandemien medførte imidlertid at det ble mer oppsøkende enn besøk på vitensentrene. Så å si alle skoler i hele Norge har fått opplegget, de siste høsten 2021. Fra 2022 er fokuset å bistå skolene med å gjennomføre undervisningsopplegget selv med super:bit-utstyret de allerede har mottatt.

Hva går super:bit ut på?

Selve undervisningsopplegget består av å lære seg å programmere en såkalt micro:bit (en liten datachip). Denne chipen kan programmeres slik at den styrer en kjørende robotbil. Dette kan gjøres på gulvet eller på en stor matte som illustrerer en «smartby». Her er det mange steg og forskjellige vanskelighetsgrader. Dette gjør det mulig for alle elever å mestre programmeringsbiten og få en positiv opplevelse.

Den første runden med super:bit ble gjennomført ved at vitensentrenes formidlere holdt i leveransen, med lærerne som observatører. Opplegget er imidlertid laget for at lærerne selv skal kunne gjennomføre dette med egne elever påfølgende år. Egne lærerkurs inngår også.

Vitensentrene har også etablert et eget nettsted for lærerstøtte – se superbit.no. Her finner du – i tillegg til gode veiledninger eller tips og triks – også en lang rekke ekstra oppgaver. Flere av oppgavene har tilhørende instruksjonsvideoer.

Utstyr til skoler og kodeklubber

Et delprosjekt som Sparebankstiftelsen DNB støttet med tett opptil 20 mill. NOK, var å gi alle skoler et klassesett med utstyr, inklusive micro:bit-chiper. Samtidig fikk landets kodeklubber tilsvarende sett.

Dette ble fordelt i perioden 2019-2021, og gjør at alle skoler i landet nå har en omfattende utstyrspakke som kan brukes i mange år fremover. Kodeklubber over hele Norge er i tillegg klare til å følge opp med supplerende fritidstilbud hvor tilsvarende utstyr tas i bruk.

Arrangement som dekkes av NRK Supernytt

Det tredje elementet i super:bit-opplegget er felles kampanjer og oppmerksomhet, sammen med NRK og Lær Kidsa Koding. Pandemien utsatte en del planer, men i 2022 vil det gjennomføres landsomfattende super:bit-arrangementer hvor NRK Supernytt er sterkt involvert i dekningen.

Arrangementer landet rundt sikrer bred deltagelse fra skoleklasser og grupper fra kodeklubbene. Vitensentrene og kodeklubbene vil også samarbeide om lokale- og regionale gjennomføringer. Det hele avsluttes med et stort nasjonalt arrangement på våren, der også nasjonale vinnere kåres. Detaljer for påmelding kommer tidlig i 2022.

Vitensentrene jobber for at super:bit-tilbudet blir forlenget utover 2022, og i tillegg utvidet med et tilpasset undervisningsopplegg for ungdomstrinnet.

Besøk superbit.no
Superbit logo
MER INFORMASJON:

Nettside: superbit.no 
Kontaktperson: Geir Endregard
E-post: geir.endregard@inspiria.no

INSPIRIA leverer super:bit i Viken fylke (Østfold og Buskerud).
Prosjektleder for våre egne leveranser er Per Kristian Grytdal.
E-post: per.kristian.grytdal@inspiria.no

Gutt som koder med Superbit