PULS

PULS er et forskningsprosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd, og som gjennom kunnskap og morsomme aktiviteter skal stimulere til aktiv reise til og fra skolen og fritidstilbud.

Prosjektet PULS er et aktivt undervisningsprogram som skal stimulere elever til å sykle og gå til skolen. Med midler fra oppdragsgiver Norsk Forskningsråd skal det forskes på hva aktive skoleveier gjør med elevene. Kan aktiv transport forbedre humør og skoleprestasjonen?

Mål og hensikt

Hensikten med PULS er å øke den fysiske aktiviteten hos elever på 9.trinn gjennom aktiv reise til og fra skolen.

INSPIRIA science center har utarbeidet et undervisningsopplegg sammen med NIFU og Aktive Fredrikstad som gjennom morsomme aktiviteter og kunnskap skal motivere til aktive skolereiser. Undervisningsprogrammet består av 6 økter som går over 6 uker for hver skole, og data samler vi inn via intervjuer og spørreundersøkelser med elever og lærere.

Bakgrunn for prosjektet

Alle parter som deltar på PULS får støtte fra Norges Forskningsråd, også skolene som deltar. PULS-øktene inngår i ordinær undervisning, og spørreundersøkelsen skal kartlegge hvor aktive elever er på skolen og i hverdagen, hvordan motivasjonen deres er til å bli mer aktive, hva elevene vet om helsefordelene med aktiv reise og mye mer.

Mer informasjon om PULS-prosjektet på NIFU sine nettsider.

Forskningsprosjekt med NIFU

Prosjektansvarlig NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) samler inn spørreskjemadata fra elever i klasser som deltar på PULS. Noen få elever på hver skole vil også delta på gruppeintervjuer.

Det vil også samles inn data fra lærere som gjennomfører PULS-øktene, primært gjennom intervjuer. All datainnsamling er frivillig. Prosjektet følger regler for personvern og GDPR, og er godkjent av Sikt.

Les mer om personvern og datainnsamling her:

 

Samarbeidspartnere

  • NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  • TØI – Transportøkonomisk institutt
  • Aktive Fredrikstad
  • INSPIRIA science center
Kontakt oss
Har du spørsmål til dette prosjektet eller undervisningsopplegget?
Formidler: Sindre Dybvikstrand
E-post: sindre.dybvikstrand@inspiria.no