Et besøkssenter for hele Oslofjorden

Veiledning, informasjon og kunnskapsformidling

Hvordan kan vi sammen jobbe for at Oslofjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden?

Besøkssenteret skal gi veiledning informasjon og kunnskapsformidling om Oslofjorden på en lettfattelig måte. Besøkssenteret skal gi informasjon om: Miljøtilstanden, aktivt friluftliv og helhetlig forvaltning.

Les mer på besøkssenterets hjemmesider

Oslofjordplanen omfatter sjø- og kystområdene helt fra svenskegrensen til fylkesgrensen mot Agder, og løsninga som Horten tilbyr kan nå store befolkningsgrupper langs hele fjorden.

Gratis inngang.

Åpningstider

Vintersesong

  • Onsdag–fredag kl. 11–15
  • Lørdag–søndag kl. 11–16 

Sommersesong

  • Mandag–søndag kl. 11–16

Samarbeidspartnere

  • Horten kommune
  • Inspiria
  • Kongsberg
  • Bastø fosen

MER INFORMASJON
Økt kunnskap i befolkningen om Oslofjorden er viktig for at alle bidrar best mulig til å ta vare på fjorden. Målet med besøkssenteret er å øke befolkningens evne og lyst til å bidra i ivaretakelsen av Oslofjorden.