Et besøkssenter for hele Oslofjorden

Veiledning, informasjon og kunnskapsformidling

Besøkssenteret åpner for publikum 16/11.

Hvordan kan vi sammen jobbe for at Oslofjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden?

Besøkssenteret skal gi veiledning informasjon og kunnskapsformidling om Oslofjorden på en lettfattelig måte. Besøkssenteret skal gi informasjon om: Miljøtilstanden, aktivt friluftliv og helhetlig forvaltning.

Oslofjordplanen omfatter sjø- og kystområdene helt fra svenskegrensen til fylkesgrensen mot Agder, og løsninga som Horten tilbyr kan nå store befolkningsgrupper langs hele fjorden.

Gratis inngang.

Åpningstider

OBS: Besøkssenter Oslofjorden er dessverre midlertidig stengt på grunn av utbedring av lokalet. 

Vintersesong

  • Onsdag–fredag kl. 11–15
  • Lørdag–søndag kl. 11–16 

Sommersesong

  • Tirsdag–søndag kl. 11–16

Samarbeidspartnere

  • Horten kommune
  • Inspiria
  • Kongsberg
  • Bastø fosen

MER INFORMASJON
Økt kunnskap i befolkningen om Oslofjorden er viktig for at alle bidrar best mulig til å ta vare på fjorden. Målet med besøkssenteret er å øke befolkningens evne og lyst til å bidra i ivaretakelsen av Oslofjorden.