Framtidstro

INSPIRIA jobber med et spennende Interreg prosjekt som skal hjelpe ungdom til å se fremtidens bærekraftige arbeidsliv.

Prosjektets hovedmål

Styrke ungdommer på deres vei inn i fremtidens arbeidsliv.

Delmål
  • Være viktige påvirkere rundt ungdom for økt kunnskap og støtte for å kunne styrke unges framtidstro.
  • Øke unges framtidstro gjennom erfaringer og kunnskap om fremtidens bærekraftige utdanning, yrker og næringer i Fyrbodal- og Østfoldregionene.

Fremtidens bærekraftige næringsliv

I grenseområdene Fyrbodal i Sverige og Østfold har det lenge vært et behov for å gi skoleelever mer kunnskap og innsikt i mulighetene som finnes i fremtidens arbeidsliv og en økt tro på at de selv har en rolle i dette arbeidslivet.  Framtiden vil by på nye og endrede arbeidsmuligheter og mulighetene for å få en jobb er mange og varierte, i tillegg til at de finnes på begge sider av grensen.

Prosjektet «Framtidstro» har som mål å styrke ungdom på vei inn i fremtidens bærekraftige og teknologiske arbeidsliv, og siden slutten av 2023 har skoleelever fra Sverige deltatt i prosjektet som skal vare i 3 år. Framtidstro er finansiert av Interreg Sverige-Norge.

Videre skal prosjektet jobbe for at viktige påvirkere rundt eleven, som foreldre, skole, arbeidsliv og NAV får økt kunnskap og støtte for å kunne styrke ungdommenes framtidstro. Prosjektet skal øke ungdoms framtidstro gjennom opplevelser av og kunnskap om framtidens bærekraftige utdanning, yrker og bransjer i regionene Fyrbodal og Østfold.

På norsk side er det INSPIRIA science center som er prosjektleder og har med seg Kompetanseforum Østfold, Østfold fylkeskommune og Karrieresenter Østfold, NAV og HiØ, Halden kommune og Halden Næringsutvikling, Våler kommune, Rakkestad kommune og Rakkestad næringsråd, Sarpsborg kommune og Sarpsborg Næringsforening som partnere.

På svensk side er det Innovatum science center som er med som prosjektleder, og har med seg Strømstad kommune og Bengtfors kommune som partnere. 

I de kommende årene skal grenseregionene med prosjektledere og partnere fortsette å jobbe med utvikling og gjennomføring av flere grenseoverskridende aktiviteter, som til sammen skal bidra til å nå målene for Interreg-prosjektet Framtidstro.

 

Tilknytning til læreplanen

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema:

  • skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.
  • å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv og bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.
Fremtidstro logo

Samarbeidspartnere

Prosjektet har en rekke partnere og næringsaktører i regionen som bidrar inn med viktig kompetanse.

Kart_sverige_norge

Har du spørsmål? 

Prosjektleder: Malene Mothes
E-post: marlene.mothes@inspiria.no

Prosjektleder: Anne Mette Engvik
E-post: anne.mette.engvik@inspiria.no

Interreg prosjekt:

Prosjektet Fremtidstro finansieres av Interreg Sverige Norge og Västra Götalandsregionen
– Et grenseløst samarbeid mellom Sverige og Norge. 

Interreg logo Sverige - Norge
INSPIRIA science center logo
Innovatum science center logo
Bengtsfors kommun logo
Strømstads kommun logo
Västra Götalandsregion logo