INSPIRIA digital læringslab

INSPIRIA science center og Atea Norge har åpnet et nytt regionalt læringssenter for bruk av teknologi i skolen. Målgruppen er primært lærere, skoleledere og -eiere, men med viktige koblinger til nærings- og arbeidslivet.

Sammen med Atea Norges skolesatsing, har INSPIRIA utviklet et splitter nytt læringslaboratorium – en digital læringslab – hvor deltakerne får «hands on»-erfaringer med ny teknologi. Tanken er å sette teori og praksis i bedre sammenheng! Dette er et sted hvor alle, uansett forkunnskaper, kan oppleve mestring og læring, og hvor det langsiktige målet er å skape lærende nettverk.

«Fremtidens klasserom»

– elevsentrert læring i det digitale klasserommet

Dette er et «hands on»-kurs om elevsentrert læring som foregår på INSPIRIA digital læringslab i Sarpsborg. Kurskonseptet kombinerer faglig påfyll om skoleutvikling, elevsentrert læring og digital transformasjon med praktiske demonstrasjoner og utprøvinger på laben. Dere får teste et læringsopplegg med det nyeste innen læringsteknologi. Ledere og lærere jobber både sammen og hver for seg gjennom dagen.

Konkret utbytte

Deltakerne jobber med å løfte skolens egen strategi, med elevsentrert læring og teknologi. Erfarne skoleledere og formidlere veileder i dette, og med deg hjem får du:

  • En påbegynt skolestrategi for elevsentrert læring og teknologi for din skole
  • Et unikt verktøy for elevsentrert læring:
    • Beskrivelse av verktøyet og sjekkliste til bruk i personalet
  • Et læringsopplegg for elevsentrert læring gjennom bruk av fremtidsrettet teknologi

Målgruppe: Virksomhetsledere, ledergrupper, skoleeiere, IKT-ansvarlige, digitalpedagoger i grunnskolen

Sted: INSPIRIA digital læringslab

Bestill møte

MER INFORMASJON

Ønsker du å vite mer om prosjektet, kontakt prosjektleder Anne-Mette Engvik.

Send oss en forespørsel. Vi skreddersyr ditt opphold med tilpassede aktiviteter og opplevelser.

Inspiria læringslab logo