Logia-butikken

Butikken på INSPIRIA er så mye mer enn en lekebutikk. Derfor heter den «Logia». Her får du et stort og unikt utvalg av spennende gaver!

Moro med mening

Å finne og sette sammen et rikt utvalg av leker og andre varer som både kan være morsomme og lærerike, krever stor innsats. Særlig når vi plukker og mikser fra en rekke forskjellige leverandører etter hva vi tror gjestene er interessert i.

Våre butikkmedarbeidere legger altså mye jobb i å velge ut hvilke produkter vi skal ha i hyllene. På den måten sikrer vi at det som er til salgs i størst mulig grad matcher slagordet vårt «Moro med mening».

Unike produkter

Varene du finner i våre hyller skal totalt sett fremstå som spennende kilder til ny kunnskap, med koblinger til vitenskapens verden.  Vi søker kvalitet fremfor kvantitet, og varierer heller utvalget etter sesong eller hvilke temautstillinger vi har. Det bidrar for eksempel til at mange velger å stikke innom og kjøpe unike bursdagsgaver og julegaver i Logia – gaver de neppe vil finne andre steder i nærheten.

Hvorfor «Logia»?

Den lille lekebutikken var en så sentral del av vitensenteret at den til og med  fikk sitt eget navn da vi åpnet i 2011. Logia var etter sigende inspirert av det engelske ordet «technology» som igjen er satt sammen av de greske ordene «téchné» (kunst, ferdighet) og «logia» (ord, læring, diskurs). Nettopp det at utvalget i butikken ikke bare skulle være morsomt og gøyalt, men også interessant og lærerikt, førte til navnevalget. I alle år siden åpningen har dette fortsatt å være en grunnleggende og førende strategi for vår Logia-butikk.

Leker som barna lærer noe av? Det er «moro med mening»!