IMG 3998

21.03.2023

INSPIRIA jobber for å få ned biltrafikken i Viken – i hjemmetjenesten i Moss har flere begynt å sykle til jobb

Både private og offentlige virksomheter i Moss kommune ønsker å bli bedre til å tilrettelegge og motivere til grønne reiser blant sine ansatte. Fram til sommeren deltar kommunen i pilotprosjektet Viken Mobilitetspunkt for å jobbe med dette, og det er noe mange ansatte setter pris på.

Pilotprosjektet er initiert av Viken fylkeskommune, som ønsker å bistå til utvikling av gode grønne mobilitetsløsninger rundt om i Viken fylke. Siden 2021 har kommuner som Halden, Lillestrøm og Krødsherad i Buskerud deltatt i prosjektet, og fått hjelp til å komme i gang og utvikle seg videre innen arbeid med grønn mobilitet.

Sykleglede rett utenfor arbeidsplassen

Nå er det Moss kommune sin tur, og i perioden 2022 og fram til sommeren 2023 får ansatte i deltakervirksomhetene Aker Solutions, Bane NOR og hjemmetjenesten på Jeløy ta del i ulike tiltak som skal tilrettelegge og motivere dem til å reise grønt. 

Det er INSPIRIA science center i Sarpsborg som drifter prosjektet, i samarbeid med Moss kommune. Denne uka var ansatte fra vitensenteret på sykleglededag hos hjemmetjenesten på Jeløy, med inspirerende aktiviteter og stand utenfor som folk kunne besøke i løpet av arbeidsdagen.

– Tilbakemeldingene har vært veldig positive. Det er flere i hjemmetjenesten som har begynt å sykle til jobb etter at vi startet med dette prosjektet, og flere nevner at det fører med seg så mange fordeler å velge sykkel framfor bil. Vi håper at besøket vårt her kan inspirere enda flere til å velge grønne reisemåter framover, smiler Thor Erling Gulbrandsen fra INSPIRIA science center.

Glad man slipper kø

For Moss kommune er håpet at prosjektet blant annet skal kunne bidra til å bedre trafikkproblemene i sentrum og over Kanalbrua. Virksomhetene som deltar får blant annet låne elsykler og elsparkesykler fra en egen sykkelgarasje på jobben, og fra en pendlergarasje utenfor sentrum. De får også gratis sykkelservice på egne sykler i løpet av prosjektperioden.

– Dette er et veldig bra tiltak. Det motiverer meg til å bruke sykkelen istedenfor bil, og jeg er positiv til pendlergarasje slik at jeg kan kombinere tog og sykkel, forteller Melike Latresh fra hjemmetjenesten, som pendler fra Fredrikstad til daglig. 

Kollega Silje Andersen har tidligere brukt bilen til jobben, men nå ser hun fordelene sykkelen bringer med seg.

– Jeg blir skikkelig motivert til å bruke sykkelen og nå slipper jeg all køen på Kanalbrua, sier hun.

En viktig del av prosjektet Viken Mobilitetspunkt er at ansatte skal svare på en reisevaneundersøkelse før og etter prosjektet. Dette gir både fylkeskommunen og Moss kommune viktig informasjon om innbyggernes reisevaner og reiseutfordringer, og gode tilbakemeldinger man kan jobbe videre med.

– Dette er et veldig positivt tiltak. Kanalbrua i Moss kan til tider være svært trafikkert, og dette er et tilbud for våre ansatte som kan føre til både grønnere og mer aktive reiser. Dette gjør at mange blir mer bevisste rundt egne reisevaner. Samtidig er vi en tjeneste med turnus ordning. Vi har en arbeidstidsordning som er tilrettelagt slik at det ikke er nødvendig å krysse brua når den er som mest trafikkert, sier avdelingsleder fra hjemmetjenesten Karoline Nedberg Wines.