Lydlab Foto Vilvite

20.02.2024

Starter nytt tilbud for ungdom på Sarpsborg Kulturhus

Hver onsdag og torsdag framover tilbyr INSPIRIA science center og Ungdommens Kulturhus i Sarpsborg et nytt, spennende og gratis fritidstilbud for ungdom i alderen 10-20 år.

– Tilbudet kaller vi «Makers Club», og vil foregå på Ungdommens Kulturhus. Her kan ungdom slippe kreativiteten løs og lære masse gøy med vennene sine. Blant annet vil de få prøve seg på å designe sine egne mønstre og trykke dem på klær, lage hjemmelagde gaver, lære seg å sy og redesign, programmere og lage spill, produsere musikk, spille inn podcast, utforske nye matretter og mye mer, forteller Pernilla Axelryd fra INSPIRIA science center.

Med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), ønsker vitensenteret på Grålum og Ungdommens Kulturhus å skape et nytt og inkluderende treffpunkt for ungdom i Sarpsborg, hvor alle kan delta.

Vil øke inkludering i fritidsaktiviteter

Tilbudet retter seg mot den stadig økende gruppen av barn og unge som ikke har et fritidstilbud å gå til etter skoletid. I aldersgruppen 10-16 år er det stort frafall fra idrettsaktiviteter som fotball, håndball, og dans i Sarpsborg.

– Med «Makers Club» ønsker vi å legge til rette for et mer inkluderende drop-in tilbud for ungdom. Mange i denne aldersgruppa befinner seg ofte i byen og på senteret etter skoletid, og har av ulike grunner ingen fritidsaktiviteter å gå til. Med et fast, gratis tilbud gjennom hele året midt i byen vil vi kunne tilby en åpen arena med økt tilgjengelighet, rett og slett et morsomt sted å "henge", smiler Axelryd.

Tilbudet vil være sentralt, åpent, gratis og uten påmelding, aktivitetene vil være varierte, og det vil bli servert mat. Dette fjerner mange barrierer for deltakelse, og gjør at alle barn og unge kan delta, uavhengig av sosioøkonomisk status.

Starter opp i vinterferien

«Makers Club» starter opp på Ungdommens Kulturhus i vinterferien. Ungdom i alderen 13-20 år kan denne uken delta på tilbudet tirsdag 20.2 og onsdag 21.1 kl. 12:00-17:00. Ungdom på 5.-7.trinn kan delta på «Juniorklubb» torsdag 22.2 kl. 12:00-17:00.

Etter vinterferien vil «Makers Club» foregå fast på onsdager kl. 16:30-19:30 for ungdom i alderen 13-20 år, og fast på torsdager kl. 14:30-17:30 for ungdom på 5.-7.trinn.

Det vil også foregå flere andre spennende aktiviteter på Ungdommens Kulturhus både i vinterferien og ellers i året.