Tekna Gaven 2024 4

13.03.2024

Sprer realfagsglede på skolene takket være midler fra Tekna

I 2024 fyller fagforeningen Tekna 150 år, og i den forbindelse ønsker foreningen å gi alle landets vitensentre 150.000 kroner hver for å spre mer realfagsglede på skolene.

Tekna har samarbeidet med INSPIRIA science center og resten av landets vitensentre i mange år. Fagforeningen ønsker å bidra til aktiviteter som kan oppfordre og motivere til realfagsinteresse hos barn og unge, og i forbindelse med 150 års-jubileet var det naturlig at samarbeidet med vitensenterne ble forsterket.

Les mer: Vitensenterne og Tekna skal spre realfagsglede for skoleelever i hele Norge

Takket være midlene fra Tekna vil noen heldige skoler få et gratis science show som hele mellomtrinnet på skolene er invitert til å få med seg. I tillegg får 6. trinn et undervisningsopplegg om programmering. Formidlerne på INSPIRIA har et mål å nå mellom 1100-1200 elever i perioden.

– Dette er et gratis science show fylt med morsomme eksperimenter og realfagsglede. Det er eksperimenter med flammer, flytende nitrogen og selvfølgelig noen eksperimenter som alle kan prøve hjemme, forteller formidler på INSPIRIA, Tonje Hornnæs.

Sammen med de andre formidlerne fra vitensenteret i Sarpsborg har hun allerede rukket å besøke flere skoler i distriktet. Tirsdag 12. mars var formidlerne innom Trara skole i Fredrikstad hvor over 200 elever fikk med seg showet i gymsalen.

– Tilbakemeldingene har bare vært positive, og det er gøy at vi kan reise ut til skolene for å lære elevene og lærerne mer om realfag, sier Tonje, som retter en stor takk til Tekna for gaven som INSPIRIA science center har fått.

President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, mener INSPIRIA science center og de andre vitensenterne spiller en viktig rolle for å få økt rekruttering til realfagene. Hun håper at skoler som ikke har for vane å reise til sitt lokale vitensenter i skolehverdagen blir prioritert.

– Vitensentrene er et viktig supplement til realfagsundervisningen i skolen, og bidrar på en super måte til å vekke interesse og engasjement ved å lære barn å eksperimentere selv. Forskning viser at praktiske øvelser og kunnskap om hvordan fagene brukes, er viktige faktorer for å trigge motivasjon hos barn og unge, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna.