Refleksdag

12.10.2020

Refleksdager med 3600 førsteklassinger

I to uker skal vi ha vitensenteret fullt av flotte førsteklassinger! Vi inviterte nemlig alle 3600 førsteklassinger i Østfold fylke. Og i samarbeid med Trygg Trafikk og Statens vegvesen Region øst, håper vi at vi bidrar med at barna ser seg godt for og bruker refleks nå som mørketiden har kommet.

Mandag 14. oktober er første dag for hele åtte Refleksdager her på vitensenteret. Refleksdager, - du og jeg skal skinne! er et ekstratilbud til alle førsteklassinger i Østfold fylkeskommune. Elevene skal få være med på refleksdemonstrasjon, reflekssang og refleksdans, i tillegg til utforsking i utstillingene. Det er viktig å vise barna hvorfor vi må bruke refleks når vi er ute og går eller leker i mørket. Vi samtaler om bruken av refleks og hvordan en refleks virker. Alle får utdelt en refleksvest som de kan ta med seg hjem til eget bruk. 

-Vi har arrangert Refleksdager i flere år, sier INSPIRIAs helseformidler Sindre Dybvikstrand, og det har blitt svært godt mottatt. Vår opplevelseskoordinator, Thor Erling Gulbrandsen, har laget en reflekssang «Du skinner», denne skal vi synge sammen med førsteklassingene. Kanskje nynner de til denne mens de går til skolen en mørk november-morgen? smiler Dybvikstrand lurt.

For at barna skal huske å se seg for før de krysser gaten har vi også laget en egen refleksdans, denne lærer alle barna som er her på Refleksdagene. Og for andre som ønsker å lære seg refleksdansen, har vi lagt ut dansen på YouTube. Her guider vår helsekoordinater, Lise Borgen-Johansen, trinnene i refleksdansen. 

INSPIRIA science center i Sarpsborg arrangerer refleksdager for 1. klassinger. Her er et lite utdrag fra hva denne dagen inneholder.

For- og etterarbeid

Det optimale er at elever og lærere er godt forberedt når de kommer til INSPIRIA, og vi oppfordrer lærerne til aktivt å ta del i opplegget sammen med elevene under besøket. Skoletilbudet til INSPIRIA er ment å være en integrert del av opplæringen. Ved å utføre for- og etterarbeidet til skoleprogrammet vil elevenes læringsutbytte økes, og lærerne vil kunne benytte aktivitetene som et verktøy til å nå konkrete mål i kunnskapsløftet. Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre for- og etterarbeidet som blir sendt ut til førsteklassenes kontaktlærere.

Refleksjakten

-Gjennom flere år har vi sett at veldig mange har reflekser hjemme, men glemmer å finne de frem og bruke dem, sier INSPIRIAs helseformidler, Sindre Dybvikstrand. Refleksjakten går altså ut på å finne flest mulig reflekser hjemme hos seg selv og alle elevene oppfordres til å lete i skap, skuffer og på klær/ytterjakker, og hver elev teller antall reflekser som de finner. Læreren får i oppgave å finne gjennomsnittet for klassen og formidle oss dette på Refleksdagene, avslutter Dybvikstrand.

Den klassen med høyest gjennomsnitt av antall reflekser får premie. De heldige får da en helt gratis SykleGledeDag her på vitensenteret! 

Etterarbeidet består av at alle refleksene som elevene fant i hjemmet nå skal finne sin plass. Når de kommer hjem etter refleksdagene, er det fint at elevene oppfordres til å sette refleksene de fant i forarbeidet, på yttertøy til familien hjemme.

Innendørs refleksdemonstrasjon

Og lærerne oppfordres til å gjennom føre en refleksdemonstrasjon i en mørk korridor, gymsal eller klasserom. La elevene bruke lommelykter og lyse på forskjellige gjenstander. De kan lyse på mørke og lyse klær. Ulike typer refleks, ny og gammel refleks. Andre materialer som kan testes er aluminiumsfolie, metall, speil, glitter, skilt, nødutganger, refleksveststoff og annet reflekterende og ikke – reflekterende materiale. 

Besøk Trygg Trafikk sine hjemmesider

På Trygg Trafikk sine hjemmesider er det flere fine aktiviteter man kan gjøre som for- eller etterarbeid.DU SKINNER (reflekssangen til INSPIRIA)

Tekst: Thor Erling Gulbrandsen
Melodi: Thor Erling Gulbrandsen og Vegard Skau Hansen
Hør "Du skinner" på Spotify. 


Ta på reflekser og bli sett
Og se deg i mørke blir så lett
Stjerner som lyser rett og slett
Å bruke reflekser det er rett

Ref:
Når vi skal ut å gå
Vi tar reflekser på
Ja, alle store, små
For vi skal skinne nå

Når man kjører i bilen på en vei
Og kan se no som blinker foran seg
Da svinger man unna, deg og meg
Og vi smiler og vinker til et hei

Ref Instumental (Gjenta del 1, og avslutt med 2 ref.)

Ref:
Når vi skal ut å gå
Vi tar reflekser på
Ja, alle store, små
For vi skal skinne nå


Kontaktperson for Refleksdagene: Sindre Dybvikstrand (helseformidler på INSPIRIA) sindre.dybvikstrand@inspiria.no (tlf: 90932105)