Kodekraft PK Og Pernilla Foran Lerret

19.11.2021

Satser videre på populære programmeringstilbud

INSPIRIA koordinerer både supert:bit og Kodekraft på vegne av de regionale vitensentrene i Norge. Begge tilbudene høster mye skryt, og kan bli videreført også utover neste år.

Som koordinator for det nasjonale programmeringstilbudet super:bit, har INSPIRIA bidratt sterkt til å øke kompetansen innen programmering for både elever og lærere på mellomtrinnet. 2022 blir siste år i denne fasen av prosjektet, og resultatene er strålende. Det er innlysende på brukerundersøkelsene at både elever og lærere er svært godt fornøyd.

Samtidig nyter INSPIRIA også stort suksess som koordinator for Kodekraft – et programmeringstilbud for 9 og 10 trinn som leveres digitalt over hele landet.

Ifølge INSPIRIA-direktør Geir Endregard er det tilsynelatende et ønske «fra alle kanter» om å videreføre begge sukessprogrammene.

Supersatsingen super:bit

I 2018 gikk startskuddet for super:bit. Oppdraget ble gitt til landets vitensentre som en del av den daværende regjeringens satsing på teknologi og programmering. Vitensentrene fikk innvilget et 5-årig oppdrag med 10 mill. NOK hvert år for å øke kompetansen i programmering landet rundt hos både elever og lærere. INSPIRIA science center ble utpekt som koordinator for leveransen, som viste seg å bli en formidabel suksess for vitensentrene.

– Dette har vært et utrolig flott prosjekt. Bortimot samtlige skoler i Norge har enten hatt besøk av et vitensenter, eller besøkt et vitensenter selv, og fått super:bit-leveransen. Og alle er begeistret, sier Endregard.

Oppdraget fra Utdanningsdirektoratet ble supplert med en bevilgning fra Sparebankstiftelsen på nesten 20 mill. NOK, noe som gjorde at alle landets skoler også fikk utdelt et klassesett med utstyr. Hensikten har vært at lærerne selv skal kunne gjennomføre opplegget påfølgende år på sin skole.

Tallene viser tydelig hvordan vitensentrene har klart å nå hele landet:

  • 60 000 elever har gjennomført super:bit
  • 2 000 skoler har deltatt (alle elever på deres 6. trinn)
  • 5 000 lærere har i tillegg vært på super:bit-kurs

2022 blir det siste året for gjennomføring av super:bit i denne omgang, men det jobbes iherdig med å få til en videreføring eller en utvidelse. Fokuset neste år vil først og fremst være å gjøre lærerne enda bedre i stand til å bruke det de har lært, og utstyret de har fått. Prosjektet vil fortsatt gjennomføres med INSPIRIA som koordinator.

Kodekraft – ungdom koder sitt eget energispill

Våren 2020 kom en henvendelse fra Equinors Morgendagens helter-program til INSPIRIA. De ønsket om vi ville være med på å lage et undervisningsopplegg som forsterket programmeringsforståelsen blant ungdom, og som kunne gjennomføres digitalt – dersom elevene måtte være hjemme under en gryende pandemien.

INSPIRIA hev seg rundt, og fikk med noen av de andre vitensentrene. Resultatet ble et konsept Equinor likte og ønsket å støtte gjennom Morgendagens helter. Kodekraft-leveransen varer i 90-120 minutter og foregår enten i klasserommet eller fra hjemmeskole, med en formidler fra et vitensenter digitalt til stede.

I løpet av det første året ble halvparten av landet skoler med på Kodekraft – uten nevneverdig innsalgsinnsats fra vitensentrene! Og både elever og lærere var superfornøyde.

Elevene skal lage et energispill ved bruk av Microsofts kodeprogramvare MakeCode Arcade. En formidler fra et vitensenter leder elevene gjennom denne økten, ev. med læreren som medhjelper i klasserommet. Deretter kan lærere og elever arbeide videre i etterkant, med elevoppgaver som ligger tilgjengelig på kodekraft.no.

– Kodekraft er blitt et kjempespennende tilbud til ungdomsskolene. Det viser seg at vi klarer å levere løsninger der vi ikke må fysisk besøke alle skoler, men som samtidig er noe mer enn bare ren digital løsning som lærerne selv må sette seg inn i. Denne «digitale hybriden» kan godt være en spennende løsning på andre områder også, sier Endregard.

Kodekraft-opplegget videreføres i skoleåret 2021/22, og Equinor har også bedt INSPIRIA om å koordinere utviklingen av en engelsk versjon for Aberdeen Science Museum.