20181113DEG935 E1572001098925

19.11.2021

Lanserer et nytt nettverk for realfagslærere i Viken

INSPIRIA har fått i oppdrag av Viken fylkeskommune å drifte et nettverk for realfagslærere på VGS. Oppdraget bygger videre på et toårig pilotprosjekt i Østfold som lærerne har ytret et sterkt ønske om å videreføre.

Lærernettverket, som skal ha sin første samling i januar 2022, vil bygge videre på suksessformelen med et kort foredrag og flere praktiske aktiviteter, samt erfaringsutveksling og diskusjoner. Hensikten er å bli enda bedre på undervisningsleveranser, og ikke minst få til gode løsninger som er i tråd med de nye læreplanene.

Hovedtemaet for samlingen er teknologi og programmering. Dette settes imidlertid inn i en bredere sammenheng hvor vi også berører tverrfaglige temaer og digitalisering generelt.

Vi inviterer alle lærere eller skoler (VGS) som er interessert i å være med i nettverket til å være med. Deltakelsen er gratis (inkl. lunsj), men deltagerne eller skolene må selv dekke transport til vitensenteret i Sarpsborg, i tillegg til egne lønnskostnader, vikartimer og lignende.

For mer informasjon og påmelding, kontakt:
Anne Mette Engvik
Leder, INSPIRIA Utdanning
E-post: anne.mette.engvik@inspiria.no
Mobil: 977 46 916