Inspiria Charge Court 2

17.01.2019

Næringsministeren markerte starten på INSPIRIA Charge Court

I dag har vi hatt storfint besøk av selveste næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen! Han har lagt ned grunnstein for å markere starten på fremtidens ladestasjon av elbiler her på INSPIRIA.

Fremtidens ladekonsept for elbiler

Et bredt konsortium av energi- og teknologi selskaper, forskningspartnere og kommune skal bygge et helt nytt ladekonsept for elbiler på parkeringsplassen til vitensenteret; «Inspiria Charge Court». Løsningen er det første av sitt slag i Europa og ENOVA har bevilget fem millioner kroner i støtte til prosjektet.

- Vi er stolte over dette som setter Østfold for alvor på kartet med smarte løsninger for fremtidens byer, sier Geir Endregard, direktør ved Inspiria som er hovedansvarlig for prosjektet. Prosjektet er en del av Smart City - satsingen i Sarpsborg og Smart Mobilitet Grålum som er et utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger. Samlet etableres 40 ladeplasser som også gjør dette til det største stedet for elbillading i Østfold, når det etter planen åpner desember 2019.

Etter planen vil ladestasjonen stå klar i desember, og da skal ulike operatører kunne tilby lading til elbilister på samme sted. Dette er langtidsparkering, korttidsparkering og forbipasserende elbiler. At forskjellige behov skal dekkes på samme sted gjør at det kan spares penger på lokal infrastruktur. Det vil tross alt være billigere å bygge hurtigladere og normalladere samtidig. Her skal det også brukes lokalgenerert energi fra solceller. Flere nyvinninger tas i bruk, og mange av disse stammer fra forsknings- og utviklingsprosjekter i EUs Horisont 2020-program. Det viktigste er en teknologisk plattform som tillater kjøp og salg av energi, men også betaling for parkering, og inngangsbilletter til, i dette tilfellet, vitensenteret INSPIRIA eller konferanser på et hotell i nærheten.

- Dette blir antakelig den «smarteste» ladeløsningen som er laget og da passer det godt å etablere det et sted der vi også kan skape begeistring for teknologi og realfag hos kommende generasjoner, sier Endregard.

En annen nyvinning er såkalt smart lading, hvor lading styres med tanke på å minimere det totale effektuttaket. Det er også lagt opp til vehicle to grid/building-løsninger (V2G, V2B), som gjør at kjøretøyenes batterier kan fungere som energilager og buffer. Dette kombinert med stasjonære batterier og solcelleanlegg, som til sammen skal kunne redusere lokale effekttopper, både i og utenfor anlegget. Området som tas i bruk er en del av et parkeringsområde med omtrent 200 parkeringsplasser. Av disse settes 40 av til å være en del av ladeplassen.

Konseptet som nå skal realiseres vil bli en del av INVADE , et internasjonalt forskningsprosjekt som er ledet av Smart Innovation Norway i Halden. I tillegg til personer fra dette miljøet er Østfold Energi, Fortum Charge & Drive, Schneider Electric, Sarpsborg kommune og flere aktører med som aktive partnere i prosjektet.
Prosjektet har fått skryt fra ENOVA og partene er tydelig på at uten ENOVA støtte ville dette blitt vanskelig.

- Det finnes ingen tilsvarende løsninger i hele Europa», sier prof. Bernt A. Bremdal. Bremdal jobber i Smart Innovation Norway og ved Universitetet i Tromsø og har vært sentral i utformingen av konseptet. «Inspiria Charge Court utnytter et helt nytt forretningskonsept for å dekke ulike ladebehov ved hjelp av helt ny teknologi og standarder for lading, styring og kontroll.

EU kommisjonen legger stor vekt på at europeisk forskning i prosjekter som INVADE oppnår næringsmessige og samfunnsmessige gevinster. Inspiria Charge Court er et eksempel på dette. Den innovasjonen som skal realiseres på Grålum vil følges nøye av kommisjonen og vekke stor, internasjonal oppmerksomhet, også fordi Norge er et anerkjent foregangsland når det gjelder elektrifisering av all trafikk.

Food Court for biler På Inspiria Charge Court kan brukere velge mellom forskjellige tilbydere og ladeløsninger, fleksibel markedsplass for energi, akkurat som mat i en Food Court. Anlegget vil produsere energien selv fra et nytt solcelleanlegg på taket på Inspiria. Avhengig av ladebehov og hvor lenge man vil parkere kan man enten kjøpe eller også i enkelte tilfeller få betalt for å gi strøm tilbake til strømnettet. Anlegget vil ha egen batteriløsning for egenprodusert energi og effektlager, og vil utnytte den nye V2G standarden for elbiler som muliggjør kjøp og salg av strøm fra elbilene.

- Det kan sees på som en delingsøkonomi for elbiler. Her kan vi dekke et behov i markedet med kortreist fornybar energi. Med Inspirias plassering rett ved E6 og stor gjennomstrømming av besøkende, samtidig som mange arbeidstakere på Grålum har elbiler, er dette et ideelt sted å etablere et slikt nytt konsept sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Østfold Energi skal være forretningsansvarlige for løsningen.

- Med «smart lading» får vi blant annet testet om vi kan redusere effekttopper og strømforbruket ved elbillading. Dersom alt går etter planen kan dette bli noe vi i neste runde kan ta ut i markedet, avslutter Kroken.

Bakgrunn

Inspiria Charge Court blir en ladepark for elbiler på Grålum med ulike ladesystemer og fremtidens ladeteknologi. 
• Smart lading – tilpassede ladevalg for forskjellige brukere
• Felles område for forskjellige operatører
• Innovative løsninger med solenergi og lokalt kraftverk
• Demonstrasjonsanlegg for tekniske så vel som markedsmessige nye løsninger
• Prosjektramme 14.8 mill.

INVADE er et internasjonalt forskningsprosjekt med et budsjett på over 150 millioner kroner og fikk tildelt finansiering av EU kommisjonen i 2016 gjennom EUs Horizon 2020 program. Prosjektet tar i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på. Fornybar energi og elbiler endrer måten vi bruker og produserer strøm på. Det forandrer også hvordan de som distribuerer elektrisitet må tenke for å kunne tilby best mulig service til kundene.

Målet med det EU-finansierte prosjektet er å få fart på denne prosessen, ved å vise hvordan teknologien og løsningene vi bruker i dag kan kobles sammen på nye måter for å løse morgendagens utfordringer.

For mer informasjon, kontakt:
Geir Endregard, administrerende direktør ved INSPIRIA science center, tlf: 958 46 220
Martin Flesberg Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling, Østfold Energi, tlf: 909 75 532
Bernt Bremdal, Smart Innovation Norway/UiT : 900 61 173