Kodekraft Hjemme3

13.08.2020

Nå er "Kodekraft" lansert

Kodekraft er et nytt og spennende undervisningsprogram i programmering for elever på 10. trinn. – For oss som vitensenter er det viktig å fremme realfagsglede blant ungdom. Med et programmeringsopplegg som er praktisk og underholdende, og i tillegg gratis for skolene, tror jeg Kodekraft kan bli en stor «hit», sier Per Kristian Grytdal fra INSPIRIA science center.

Nylanseringen er et nasjonalt undervisningsprogram som er utviklet av ti regionale vitensentre og Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter, med INSPIRIA science center i Sarpsborg som koordinator. Hensikten er å gi elevene på 10. trinn en grunnleggende programmeringsforståelse som en forberedelse på videregående skole, og ikke minst fremme realfagsglede blant ungdom.

– Med Kodekraft får skolene i Viken fylke en unik undervisningspakke som er spesielt utviklet med hensyn til læreplanene for 10. trinn, med både koding og energikilder som tematikk. Vi har allerede fått flere positive tilbakemeldinger fra skoler som har vært med i testperioden før sommeren, og håper enda flere vil melde seg på utover høsten, forteller Per Kristian Grytdal, som jobber som fagkoordinator og formidler ved vitensenteret.

Undervisningen skjer i sanntid, men er tilrettelagt for digital gjennomføring i klasserommet. Noe lignende har aldri vært forsøkt tidligere i et undervisningsprogram som leveres nasjonalt.

Elevene programmerer sitt eget energispill

Kodekraft-undervisningen varer i en dobbelttime og ledes av en formidler fra vitensenteret. Etterpå får elevene mulighet til å løse tilleggsoppgaver enten på skolen eller hjemme. Med god veiledning fra formidleren får elevene anledning til å programmere et spill, hvor handlingen er tett knyttet til fremtidens energiutfordringer.

– Kodekraft er en inspirerende og kreativ programmeringspakke som lar ungdom utfolde seg i teknologiens univers gjennom praktisk programmering. Ved å tilby elever praktisk læring innen realfag håper vi at flere elever fra Viken og resten av landet ser hvor gøy realfag kan være, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Equinor Morgendagens Helter.

 

Avgjørende kunnskap

Programmering er et nytt element i flere fag etter fagfornyelsen i 2020. Dette gjenspeiler visjonen om at det for kommende arbeidsgenerasjoner vil være viktig å tilegne seg kunnskap om koding og ny teknologi. Likevel er det mange ungdommer som i liten grad kjenner til programmering før de begynner på videregående.
– Programmering kommer til å være avgjørende for mange av morgendagens arbeidsplasser, og vi ser allerede nå at det har blitt en stadig viktigere del av mange skolefag. Derfor er det viktig at flere ungdomsskoleelever får muligheten til å lære seg grunnleggende programmering gjennom godt tilrettelagte undervisningsprogrammer som Kodekraft, sier Geir Endregard, direktør på INSPIRIA science center i Sarpsborg og prosjektleder for Kodekraft.

Fakta om Kodekraft – et samarbeid mellom vitensentrene og Equinor:

  • Kodekraft er et gratis undervisningsprogram for 10. trinn som bidrar til elevenes kompetanse innen programmering og energi, koblet til både eksisterende og ny læreplan.
  • Programmet er utviklet av ti regionale vitensentre i samarbeid med Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter, hvor selskapet støtter unge talenter innen realfag, idrett og kultur.
  • Undervisningens hoveddel varer i 90 minutter, og legger opp til at elevene i stor grad arbeider praktisk med programmering.
  • Undervisningsprogrammet krever verken forkunnskaper eller spesialutstyr. Elevene følger undervisningen via PC eller nettbrett.

    Høres dette noe ut for din klasse? Bestill her »
    Les mer på kodekraft.no