KOKO 30012023

31.01.2023

Inngår viktig samarbeid med INSPIRIA for å hindre frafall i Østfold-skolene

Vitensenteret på Grålum har i flere år jobbet for at elever skal fullføre skolegangen og komme seg ut i arbeidslivet. Nå har utdanningsopplegget KoKo fått støtte fra Sparebank 1 Østfold og Akershus, Sparebank 1 stiftelsen Østfold og Akershus og Sparebank1stiftelsen Halden for at arbeidet kan fortsette de kommende årene.

INSPIRIAs undervisningsopplegg KoKo (Kompetanse og Kommunikasjon) er et prosjekt som skal skape bedre koblinger mellom skole og næringsliv, og inspirere ungdommer til å se muligheter i morgendagens studie- og arbeidsliv.

Det startet tilbake i januar 2019 som et interreg-prosjekt på norsk og svensk side for å informere unge mennesker om ulike yrkesvalg som finnes her, og i ettertid har vitensenteret besøk utallige ungdomsskoler og videregående skoler i Østfold med sitt mobile interaktive klasserom. Det har også vært stort fokus på viktigheten av gode personlige egenskaper og at disse kan trenes på og utvikles.

– Vi er veldig stolte over hvordan KoKo har utviklet seg med årene, og resultatene det har ført med seg. At Sparebank 1 Østfold og Akershus, Sparebank 1 stiftelsen Østfold og Akershus og Sparebank1stiftelsen Halden nå blir med som samarbeidspartnere og støttespillere setter vi utrolig stor pris på, forteller Geir Endregard, administrerende direktør på INSPIRIA science center.

Les mer om KoKo her!

Koko er to timers undervisningsprogram der elevene blir med på en interaktiv reise med video og spørsmål de skal svare anonymt på med mentometerknapper. Deretter skal elevene gjennom en refleksjonsdel som inneholder en rekke kreative øvelser. Meningen er at elever skal få et klarere bilde av hva man kunne tenke seg å bli når tiden er inne for å starte i arbeidslivet.

Simen Hesleskaug er daglig leder i Sparebank 1 Stiftelsen Østfold og Akershus. Han forteller at stiftelsen støtter flere prosjekter for barn og unge i Østfold, enten det er innenfor idrett, kultur eller skole.

– KoKo treffer godt med det som er formålet med Sparebankstiftelsen. Vi har stor tro på at det å kunne støtte barn og unge, skoler og INSPIRIA science center vil skape et bærekraftig samfunn. KoKo har en god prosjektbeskrivelse. Vi føler det er meningsfullt å kunne bidra til dette arbeidet og hindre frafall i skolene, sier Hesleskaug.

Kjell Hagen er arbeidende styreleder i Sparebank1stiftelsen Halden.

– Frafall i skolene er et stort problem i regionen vår. Det er viktig at vi tar dette på alvor, og det er bra at INSPIRIA hjelper unge ut i studie- og arbeidslivet, mener Hagen.

Faktaboks:

  • Koko (Kompetanse og Kommunikasjon) startet i 2019 som et samarbeidsprosjekt med Ungt Entreprenørskap (UE), NAV, Viken fylkeskommune, rådgivere, Halden kommune, Halden næringsutvikling og Halden videregående skole.
  • Undervisningsopplegget skal skape verktøy for at elever skal få informasjon av nytteverdi i forkant av studie- og yrkesvalg
  • Koko skal etablere kontaktflater og nettverk mellom skole og næringsliv, med et ønske om å avdekke kompetansebehov i fremtiden både regionalt og interregionalt.
  • Det har som mål å smale gode, relevante og realistiske historier fra arbeidslivet, som inspirerer elevene til å ta utdanning og utforske sine valg på vei inn i yrkeslivet.
  • INSPIRIA science center har fått støtte fra Sparebankstiftelsen Østfold og Akershus, Sparebank1stiftelsen Halden og Sparebank 1 Østfold og Akershus for å videreføre KoKo de neste tre årene.