Geir Endregard Kodekraft

24.06.2021

Kodekraft vant prisen for «Årets Omstilling 2021»

INSPIRIA-direktør Geir Endregard har på vegne av Vitensenterforeningen, mottatt Sponsor og event-prisen for «Årets Omstilling 2021» sammen med Equinor Morgendagens Helter.

Utdelingen foregikk digitalt av hensyn til smittevern.

– Det er en stor fjær i hatten for alle vitensentrene som har vært med på å utvikle og levere dette banebrytende skoleprogrammet i programmering. Med støtten vi får fra Equinor Morgendagens helter, kan det leveres gratis til alle 9.- og 10.-klassinger i Norge. Over halvparten av skolene har benyttet seg av dette i det første skoleåret det ble tilbudt. Og det videreføres for kommende skoleår. Gjennom Kodekraft får både elevene og lærerne en uvurderlig innføring i koding som legger grunnlaget for videre i læring og algoritmisk forståelse, sier Endregard.

INSPIRIA science center har ansvar for å koordinere gjennomføringen av Kodekraft med Morgendagens Helter-programmet til Equinor, på vegne av de regionale vitensentrene.

Vellykket omstilling

I caset som Equinor sendte til vurdering, peker de på at Kodekraft-prosjektet har lykkes svært godt med å tenne en realfagsgnist hos yngre mennesker og bidra til økt interesse for programmering. Videre dekker dette skoleprogrammet et kunnskapshull som oppstod ved overgangen fra gammel til ny læreplan, og som medførte at elever på 9.- og 10. trinn ikke ville få kodeundervisning før på videregående.

– Formidlerne ved de regionale vitensentrene rundt omkring i landet har gjort en fremragende jobb med å lede den digitale undervisningen, sier Endregard.

– Jeg synes vi har funnet en veldig god måte å samarbeide på, som til syvende sist har gitt elevene et superbra tilbud. Det er vi veldig takknemlige for, avslutter Endregard.