Klimadagene 18

16.02.2023

Samlet VGS-elever for å løse morgendagens klimautfordringer 

Denne uka har elever fra fire landbruksskoler i Viken vært på skolebesøk på INSPIRIA science center. Klimadagene på vitensenteret skal bevisstgjøre ungdommene på utfordringene vi står ovenfor og oppfordre til mer klimahensyn i framtida. 

Tirsdag og onsdag har hundrevis av elever fra landbruksskolene Kalnes VGS og Tomb VGS i Østfold, Buskerud VGS i Buskerud og Hvam VGS på Romerike vært gjennom et opplegg som skal være med å øke interessen for klimadebattenblant elever som studerer landbruksfag. 

Les mer om Klimadagene på INSPIRIA her. 

Opplegget på INSPIRIA er dekket av klimaavdelingen i Viken Fylkeskommune og Klimasmart Landbruk Viken, og blir arrangert hvert år med et fullstappet program på vitensenteret på Grålum. 

– Dette er ikke et vanlig undervisningsopplegg der elevene skal lære mest om naturvitenskaplige fakta, men heller at man blir oppmerksom på klimautfordringene vi står ovenfor og fordelene det fører med å ta klimahensyn, forteller formidler på INSPIRIA science center, Kirsti Eikenes. 

Gjennom dagen skulle landbrukselevene prøve seg på flere arbeidsøkter på senteret som jordmikroskopiering og karbonfangst, jordprøver og vannabsorbsjon, teknologi og klimaforbedringer og et spill om klimaenergi i landbruket. Det var også en fellesøkt i planetariet. 

– Dette har vært to innholdsrike dager med mange nysgjerrige og engasjerte elever og lærere. Jeg håper dem sitter igjen med mye ny kunnskap om landbrukets rolle etter dette, sier Eikenes.