Skjermbilde 2023 09 11 Kl. 13.11.56

11.09.2023

Skole i Fredrikstad var med å sparke i gang PULS-prosjektet

Målet med forskningsprosjektet PULS er å se på måter vi kan motivere ungdom til å velge aktive reiseveier til skolen. Denne uka ble prosjektet sparket i gang på Gudeberg skole i Fredrikstad. På planen sto en rekke praktiske oppgaver og konkurranser som elevene skulle få prøve seg på.

Tirsdag var det tid for kick-off i PULS-prosjektet på Gudeberg skole i Fredrikstad. Rammen var perfekt med fint vær og masse liv i skolegården. INSPIRIA science center hadde rigget til seks stasjoner som elevene skulle prøve seg på. I tillegg skulle de lære å vedlikeholde en sykkel, teste rebusløp om fysisk aktivitet og helse, konkurrere i en trafikkskiltstafett og avslutte med en stafett med elsparkesykkel. Norges Automobil-Forbund (NAF) var også til stede og lot elevene «oppleve» en kollisjon i 50 km/t.

– Konkurransen med elsparkesykkel var den morsomste, også lærte jeg hvordan jeg fikser en sykkel, svarte en av elevene.

Spennende høstprogram

Hele 9.trinn på Gudeberg skole skal være med på PULS denne høsten. PULS er et undervisningsopplegg som handler om aktiv reise – hvordan elevene kan komme seg rundt på sykkel eller til fots, enten de skal besøke venner eller på skolen. I tillegg til aktivitetsdagen skal elevene ha fem PULS-økter. Da skal de lære om hvordan fysisk aktivitet påvirker både helsen, hjernen og læring. De skal også lære om hvilke gevinster aktiv reise kan ha for miljøet og hvordan de selv kan endre sine vaner.

– Elevene skal også få utfolde seg kreativt ved å bygge framtidas transportmiddel i plastelina. Vi arrangerer en konkurranse om beste idé, sier Sindre Dybvikstrand fra INSPIRIA science center.

Han har utviklet PULS-øktene sammen med lærere fra skolene i Fredrikstad, Aktive liv og forskere. PULS er et forskningsprosjekt der Fredrikstad kommune samarbeider med INSPIRIA science center og forskere fra NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Transportøkonomisk institutt og Universitetet i Agder. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og løper ut 2025.

Lærerne positive

Carine Smauget Talberg er en av lærerne som skal gjennomføre PULS-øktene i klassene på 9. trinn.

– Jeg synes det er positivt at Gudeberg skal være med på PULS-prosjektet. Dette er et morsomt og lærerikt avbrekk fra den «vanlige» skoledagen. Forhåpentligvis vil flere av ungdommene bli bevisste på hvilken reisevei de benytter, og hva aktivitet kan gjøre med kroppen og hjernen, sier læreren.

Hun mener elevene fikk et stort utbytte av å bli med på kick-off i skolegården. 

– De fleste elevene hadde en veldig positiv opplevelse, og jeg synes både INSPIRIA og NAF var gode på å prate med og engasjere ungdommene. Fint at de også fikk opplæring i riktig bruk av hjelm og i hvordan de kan reparere sykler, mener Smauget Talberg.

Cathrine Pedersen jobber som forsker ved NIFU.  Hun forteller at elevene skal være med på å evaluere PULSE ved hjelp av spørreundersøkelser og intervjuer. Elevenes opplevelse av PULS-øktene og hvordan det påvirker deres motivasjon for aktiv reise er viktig informasjon for prosjektet.

– Vi er opptatt av å finne ut om PULS er noe som bør tilbys på flere skoler i regionen og inngå i kommunens satsning på Aktiv skole, sier Inger-Lise Olsen, ansvarlig for satsningen Aktiv skole i Fredrikstad kommune.