Kodekraft PK Og Pernilla Foran Lerret

11.02.2021

INSPIRIA gjør suksess med digital kodeundervisning

Grunnet høy etterspørsel, får også niendeklasser delta på «Kodekraft» i 2021 – et gratis, digitalt undervisningsprogram om programmering!

På landsbasis deltok hver fjerde elev på 10. trinn på «Kodekraft» i 2020. På grunn av stor etterspørsel, vil også elever på 9. trinn få anledning til å melde seg på i år.

– Kodekraft er en gratis undervisningspakke på to skoletimer, skreddersydd til læreplanen for 9. og 10. trinn. Elevene deltar enten fra klasserommet eller via hjemmeskole. Den fleksibiliteten med å tilpasse litt etter behov har nok vært nøkkelen til suksess det siste året, hvor skoledagene endrer seg brått fra uke til uke, sier administrerende direktør Geir Endregard ved INSPIRIA science center.

Det er 10 regionale vitensentre som har gått sammen om å lage Kodekraft, med INSPIRIA science center som koordinator. Takket være støtte fra Equinors talentprogram Morgendagens helter, kan Kodekraft leveres kostnadsfritt til skolene. Det er Endregard meget fornøyd med.

– Samarbeid er nøkkelen til å lykkes med å utvikle denne typen undervisningstilbud. Her har alle vitensentrene gjort en fabelaktig innsats med å tilrettelegge, tilpasse og ikke minst gjennomføre selve undervisningen. At vi har en så solid aktør som Equinors Morgendagens helter i ryggen, som har trodd på det vi ønsket å oppnå med Kodekraft, har vært uvurderlig. Det er det felles arbeidet fra alle involverte som har gjort Kodekraft til en suksess, sier han.

 

Leverer til hele Viken fylke

Selv med restriksjonene og utfordringene som har preget skoledagen til elever og lærere, har INSPIRIAs formidlere likevel klart å gjennomføre Kodekraft-undervisningen fordi den har vært lagt opp digitalt. Over 750 elever flere steder i Viken fylke har deltatt det siste halvåret, og flere klasser har brukt gratistilbudet som et innslag i hjemmeundervisningen.

– Nå ser vi at dette fungerer veldig bra – så bra at vi utvider tilbudet til å gjelde 9. trinn også. Jeg håper dette blir godt mottatt, og at enda flere skoler vil benytte seg av dette tilbudet i år, sier INSPIRIA-direktør Endregard.

Målet er å gjennomføre Kodekraft for alle elever på 9. og 10. trinn i hele Viken fylke – fra Halden til Hallingdal. Her samarbeider INSPIRIA tett med Vitenparken i Ås, som har ansvar for Kodekraft-leveransene i Akershus-regionen.

 

Kodekraft – et samarbeid mellom vitensentrene og Equinor:
  • Et undervisningsprogram for 9.- og 10. trinn som bidrar til elevenes kompetanse innen programmering og energi, koblet til både eksisterende- og ny læreplan.
  • Utviklet av ti regionale vitensentre i samarbeid med Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens Helter, hvor selskapet støtter unge talenter innen realfag, idrett og kultur.
  • Hoveddelen varer i 90 minutter og legger opp til at elevene i stor grad arbeider praktisk med programmering fra klasserommet.
  • Programmet krever verken forkunnskaper eller spesialutstyr. Elevene følger undervisningen via PC eller nettbrett.

Les mer på kodekraft.no

 

Elevene opplever mestring

Undervisningsprogrammet er utviklet av ti regionale vitensentre og Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens helter, og tilbys gratis til alle elever på 9. og 10. trinn i Norge. Hensikten med Kodekraft er å gi elevene en grunnleggende forståelse for programmering, samtidig som de får kjennskap til verdens energiutfordringer. Målet er å skape realfagsglede gjennom praktisk læring.

På landsbasis har hele 9 000 elever, fordelt på 472 skoleklasser, deltatt på Kodekraft. Tilbakemeldinger fra over 100 lærere forteller at elevene opplever mestring og lærer noe nytt. Lærer Sølvi Valdersnes fra Geilo skole syntes undervisningen som hennes elever fikk være med på i regi av INSPIRIA science center var givende:

– Kodekraft var lærerikt, både for elevene og meg. Og de vil gjerne fortsette på samme plattform når vi skal jobbe videre med programmering, sier Valdersnes.

Bestill det gratis digitale skoleprogrammet til din klasse her »