10062024 Framtidstro Prosjekt 6

10.06.2024

Nytt samarbeidsprosjekt skal styrke ungdommer på vei inn i fremtidens arbeidsliv på norsk og svensk side

I november 2023 startet aktører i Østfold og Fyrbodalsregionen i Sverige Interreg-prosjektet «Framtidstro». Målet er at ungdom skal få økt kunnskap og tro på egne ferdigheter slik at man finner sin vei inn i fremtidens arbeidsliv.

I grenseområdene Fyrbodal i Sverige og Østfold har det lenge vært et behov for å gi skoleelever mer kunnskap og innsikt i mulighetene som finnes i fremtidens arbeidsliv og en økt tro på at de selv har en rolle i dette arbeidslivet.  Framtiden vil by på nye og endrede arbeidsmuligheter og mulighetene for å få en jobb er mange og varierte, i tillegg til at de finnes på begge sider av grensen.

Prosjektet «Framtidstro» har som mål å styrke ungdom på vei inn i fremtidens bærekraftige og teknologiske arbeidsliv, og siden slutten av 2023 har skoleelever fra Sverige deltatt i prosjektet som skal vare i 3 år. Framtidstro er finansiert av Interreg Sverige-Norge.

Videre skal prosjektet jobbe for at viktige påvirkere rundt eleven, som foreldre, skole, arbeidsliv og NAV får økt kunnskap og støtte for å kunne styrke ungdommenes framtidstro. Prosjektet skal øke ungdoms framtidstro gjennom opplevelser av og kunnskap om framtidens bærekraftige utdanning, yrker og bransjer i regionene Fyrbodal og Østfold.

På norsk side er det INSPIRIA science center som er prosjektleder og har med seg Kompetanseforum Østfold, Østfold fylkeskommune og Karrieresenter Østfold, NAV og HiØ, Halden kommune og Halden Næringsutvikling, Våler kommune, Rakkestad kommune og Rakkestad næringsråd, Sarpsborg kommune og Sarpsborg Næringsforening som partnere.

Svensk skoleklasse på INSPIRIA-besøk

På svensk side er det Innovatum science center med Liza Sahlin som er prosjektleder, og vitensenteret har med seg Strømstad kommune og Bengtfors kommune som partnere. 

Anja Sonerud er prosjektleder fra Strømstad kommune. Hun har, sammen med Innovatum science center, fått i gang mange delprosjekter i Framtidstro. Blant annet skal elevene bruke programmering til å styre en rekke små smarte drivhus som skal bli selvregulerende.

Du kan lese mer om delprosjektet her

– Når de hadde gjennomført prosjektet så fikk noen av elevene fra Strømstad som hadde vært med i prosjektet komme over grensen til INSPIRIA science center for å se hvordan dem også dyrker planter, men på «gammeldags vis». På den måten kunne vi lære av prosjektet og at elevene kunne fortelle formidlerne på INSPIRIA litt om metodene de hadde brukt, forteller Anja Sonerud.

Tett samarbeid framover

Dette ble et grenseoverskridende besøk, der vi kunne lære av hverandre, om bruk av teknologi og bærekraft og der elevene kunne få vise frem sine resultater av prosjektet.

– Det er flott at INSPIRIA er med som samarbeidspartner i dette prosjektet. Å kunne vise elevene at det finnes så mange spennende jobbmuligheter i regionene våre er en vinn-vinn-situasjon for elevene, skolene og næringslivet, smiler leder for utdanning på INSPIRIA science center, Anne Mette Engvik.

I de kommende årene skal grenseregionene med prosjektledere og partnere fortsette å jobbe med utvikling og gjennomføring av flere grenseoverskridende aktiviteter, som til sammen skal bidra til å nå målene for Interreg-prosjektet Framtidstro.